Ministr Zgarba hájí překážky v prodeji půdy cizincům

30.8.2005

Ministr Zgarba hájí překážky v prodeji půdy cizincům

Ministr zemědělství Petr Zgarba ale Sobotkovu předlohu odmítá.

Pokud dnes farmáři z Evropské unie chtějí v naší zemi koupit zemědělské pozemky, musí splnit podmínku tříletého trvalého pobytu v ČR. Tímto požadavkem se stát snaží bránit prodeji půdy cizincům. Právě devizový zákon, jehož novela zakotvující tříletý pobyt byla vloni schválena díky hlasům koaličních poslanců, měl alespoň částečně ztížit prodej půdy zahraničním zájemcům. Ukázalo se totiž, že v přístupové smlouvě je sice přechodné sedmileté období pro nákup zemědělské půdy a lesů cizinci, ovšem Česká republika se zároveň zavázala, že pro samostatně hospodařící zemědělce z EU, kteří u nás budou chtít bydlet, bude platit stejný režim jako pro české občany. Předkládaná novela devizového zákona má tedy umožnit, aby pro nabývání půdy stačil trvalý pobyt.
„V žádném případě nelze stanovit více omezení, než které ČR umožňuje přístupová smlouva. Při rozporu vnitrostátní právní úpravy s mezinárodně smluvní by katastrální úřady měly vnitrostátní předpis pominout a postupovat v souladu s mezinárodně smluvními závazky ČR. V tomto smyslu také Český úřad zeměměřičský a katastrální pro ně vydal metodické pokyny,“ uvádí se v důvodové zprávě ministerstva financí doprovázející návrh novely devizového zákona do vlády. V průvodním materiálu se poukazuje také na to, že v rozporu s přístupovou smlouvou je i zákon o privatizaci státní půdy, kde podmínka tříletého trvalého pobytu skrytě zhoršuje podmínky pro farmáře z EU oproti pravidlům, které ČR původně prezentovala při předvstupních jednáních.
Vláda projednávání návrhu novel zmiňovaných zákonů přerušila, protože podle její mluvčí Lucie Orgoníkové v této věci existují rozpory mezi ministry financí a zemědělství. „Kdy by se měl kabinet k tomuto bodu vrátit, nebylo řečeno,“ doplnila mluvčí. Podle Hugo Roldána z tiskového oddělení MZe kabinet odložil projednávání novely devizového zákona s tím, že je nutné ji přepracovat ve smyslu návrhu ministra Zgarby, který pro to získal ve vládě oporu. „Ministr zemědělství zastává stanovisko, že zákon by neměl zasahovat do vyjednaného sedmiletého moratoria a změkčit podmínky pro získávání zemědělské půdy cizinci,“ uvedl Roldán.
Ministr Sobotka přitom chtěl, aby novela prošla sněmovnou ve zrychleném režimu, protože České republice hrozí finanční dopady při případných žalobách jednotlivců o náhradu škody, tak i na základě rozhodnutí soudního dvora Evropského společenství pro rozpor mezi českým a unijním právem.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

13. – 14. 10. 2021 Jizerský dřevorubec

1.10.2021

Žáci lesnických škol soutěží v práci s motorovou pilou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

17.10.
Počasí na den 17.10.
2°C / 12°C

18.10.
Počasí na den 18.10.
3°C / 13°C

19.10.
Počasí na den 19.10.
5°C / 15°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A