Tři v jednom – brněnské veletrhy nejen pro zemědělce, veterináře a lesníky

30.8.2005

Čeká na ně bohatý doprovodný program, výstava hospodářských zvířat a více než 10 pavilonů obsazených nejnovějšími technologiemi, stroji a zařízeními. V roce 2004 vystavovalo na těchto veletrzích 535 firem z 15 zemí světa. Jejich expozice na venkovní ploše i v pavilonech pokryly více než 42 000 m2 plochy. Ještě zajímavější byl počet návštěvníků, který přesáhl magickou hranici 60000! Doplníme-li, že přijeli ze 44 zemí, jistě není pochyb o velikosti a významu tohoto komplexu mezinárodních akcí. Navíc den před zahájením, tedy 1. 4. 2006, se na výstavišti v Brně bude konat další ročník Středoevropského veterinárního kongresu za účasti špičkových odborníků z tuzemska i zahraničí.

Česká republika patří mezi země s bohatou tradicí zemědělství i lesnictví. Její území pokrývají ze 34 % lesy, rozloha zemědělské půdy se pohybuje kolem 4 269 000 ha. S tím souvisí i chov hospodářských zvířat, z něhož nejvýznamnější je chov prasat, skotu a drůbeže. Každý obor si žádá technologický pokrok, který zajistí vyšší produktivitu a efektivitu práce.

Nová zařízení pro velko i malochovy zvířat patří do nomenklatury 9. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, stejně jako stroje určené pro rostlinnou výrobu – secí stroje, rozmetadla hnojiv, stroje na obdělávání a zpracování půdy či stroje určené pro sklizeň a konzervaci. Ovšem nejvýznamnějším oborem co do počtu i objemu prodeje jsou bezesporu traktory a zemědělská mechanizace. Na veletrhu TECHAGRO nechybí žádný světový výrobce traktorů, a tak se i v roce 2006 mohou návštěvníci těšit na nové modely vystavené v expozicích i předváděné „v akci“ na volné ploše. Pořadatelé připravují ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZ) a Státním intervenčním fondem odborné semináře zaměřené na možností získání finančních podpor pro pořízení zemědělských a lesnických strojů a technologií. Kromě Mze jsou garanty veletrhu Agrární komora ČR, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, AZT asociace zemědělské a lesnické techniky, Sdružení dovozců zemědělské techniky a Svaz zemědělských družstev a společností.

Veterinární medicína je oborem s neustále se vyvíjející legislativou a modernizací. Nejnovější diagnostické a veterinární přístroje, pomůcky pro zoohygienu, léčebné přípravky a krmiva jsou součástí Mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX. Jeho 8. ročník bude mít na programu nejen tradiční výstavu hospodářských zvířat (skotu, ovcí, prasat a koz), ale také řadu odborných seminářů na téma jejich výživy a welfare. Zvláštní pozornost bude věnována národním programům pro ozdravení skotu a testování rizikových skupin na BSE. Veletržní program je připravován ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů ČR a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Význam veletrhu podtrhuje konání dalšího ročníku Středoevropského veterinárního kongresu, na který přislíbili účast zástupci zemí střední a východní Evropy.

Nové technologie nezbytně patří i k těžbě dřeva a obnově lesa. 9. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA představí opět novinky z řad harvestorů, strojů a zařízení pro lesní semenářství a hospodářství, strojů a nářadí pro obnovu lesa a údržbu porostů jakož i mechanizace určené pro lesní těžbu, odvoz a soustřeďování dříví. Na volné ploše již tradičně proběhnou soutěže dovedností s motorovou pilou. Zvláštní pozornost bude věnovaná zařízením pro energetické využití biomasy. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie je totiž nosným tématem celého ročníku 2006. Připraven je speciální seminář přibližující její zpracování z ekonomického hlediska. Generálním garantem tohoto projektu je DŘEVO-PRODUKT SV, s.r.o. Znojmo.

Veletrh SILVA REGINA je určen také myslivcům, kterým bude patřit celý pavilon Z. Návštěvníci se zde mohou těšit na výstavu trofejí, lovecké optiky, obl

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.03.
Počasí na den 21.03.
5°C / 14°C

22.03.
Počasí na den 22.03.
6°C / 16°C

23.03.
Počasí na den 23.03.
6°C / 15°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A