Tři v jednom – brněnské veletrhy nejen pro zemědělce, veterináře a lesníky

30.8.2005

Čeká na ně bohatý doprovodný program, výstava hospodářských zvířat a více než 10 pavilonů obsazených nejnovějšími technologiemi, stroji a zařízeními. V roce 2004 vystavovalo na těchto veletrzích 535 firem z 15 zemí světa. Jejich expozice na venkovní ploše i v pavilonech pokryly více než 42 000 m2 plochy. Ještě zajímavější byl počet návštěvníků, který přesáhl magickou hranici 60000! Doplníme-li, že přijeli ze 44 zemí, jistě není pochyb o velikosti a významu tohoto komplexu mezinárodních akcí. Navíc den před zahájením, tedy 1. 4. 2006, se na výstavišti v Brně bude konat další ročník Středoevropského veterinárního kongresu za účasti špičkových odborníků z tuzemska i zahraničí.

Česká republika patří mezi země s bohatou tradicí zemědělství i lesnictví. Její území pokrývají ze 34 % lesy, rozloha zemědělské půdy se pohybuje kolem 4 269 000 ha. S tím souvisí i chov hospodářských zvířat, z něhož nejvýznamnější je chov prasat, skotu a drůbeže. Každý obor si žádá technologický pokrok, který zajistí vyšší produktivitu a efektivitu práce.

Nová zařízení pro velko i malochovy zvířat patří do nomenklatury 9. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, stejně jako stroje určené pro rostlinnou výrobu – secí stroje, rozmetadla hnojiv, stroje na obdělávání a zpracování půdy či stroje určené pro sklizeň a konzervaci. Ovšem nejvýznamnějším oborem co do počtu i objemu prodeje jsou bezesporu traktory a zemědělská mechanizace. Na veletrhu TECHAGRO nechybí žádný světový výrobce traktorů, a tak se i v roce 2006 mohou návštěvníci těšit na nové modely vystavené v expozicích i předváděné „v akci“ na volné ploše. Pořadatelé připravují ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZ) a Státním intervenčním fondem odborné semináře zaměřené na možností získání finančních podpor pro pořízení zemědělských a lesnických strojů a technologií. Kromě Mze jsou garanty veletrhu Agrární komora ČR, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, AZT asociace zemědělské a lesnické techniky, Sdružení dovozců zemědělské techniky a Svaz zemědělských družstev a společností.

Veterinární medicína je oborem s neustále se vyvíjející legislativou a modernizací. Nejnovější diagnostické a veterinární přístroje, pomůcky pro zoohygienu, léčebné přípravky a krmiva jsou součástí Mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX. Jeho 8. ročník bude mít na programu nejen tradiční výstavu hospodářských zvířat (skotu, ovcí, prasat a koz), ale také řadu odborných seminářů na téma jejich výživy a welfare. Zvláštní pozornost bude věnována národním programům pro ozdravení skotu a testování rizikových skupin na BSE. Veletržní program je připravován ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů ČR a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Význam veletrhu podtrhuje konání dalšího ročníku Středoevropského veterinárního kongresu, na který přislíbili účast zástupci zemí střední a východní Evropy.

Nové technologie nezbytně patří i k těžbě dřeva a obnově lesa. 9. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA představí opět novinky z řad harvestorů, strojů a zařízení pro lesní semenářství a hospodářství, strojů a nářadí pro obnovu lesa a údržbu porostů jakož i mechanizace určené pro lesní těžbu, odvoz a soustřeďování dříví. Na volné ploše již tradičně proběhnou soutěže dovedností s motorovou pilou. Zvláštní pozornost bude věnovaná zařízením pro energetické využití biomasy. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie je totiž nosným tématem celého ročníku 2006. Připraven je speciální seminář přibližující její zpracování z ekonomického hlediska. Generálním garantem tohoto projektu je DŘEVO-PRODUKT SV, s.r.o. Znojmo.

Veletrh SILVA REGINA je určen také myslivcům, kterým bude patřit celý pavilon Z. Návštěvníci se zde mohou těšit na výstavu trofejí, lovecké optiky, obl

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A