Dobrá zpráva: Ekologické zemědělství se u nás rozmáhá

30.8.2005

Jejich počet stále roste, většina ekozemědělců jsou ale chovatelé, pěstitelů je málo. Jak říká předseda Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Zdeněk Perlinger, v oblastech horských i podhorských je už dost sedláků, nyní jsou zapotřebí pěstitelé zeleniny, obilovin a ovoce. Chov je sice méně náročnější než pěstování zeleniny a obilí, ale poptávka po biozelenině a ovoci  roste i přesto, že za ně spotřebitel zaplatí více než za produkt konvenčního zemědělství. Rozdíl v náročnosti na ekologické a neekologické chovatelství není příliš velký, ale pěstování zeleniny bez chemikálií ve skleníku je velmi náročné. Pro české zemědělce je používání chemických prostředků natolik zažité, že jim více méně nezáleží na tom, co takto ošetřené plodiny obsahují a co pak sami lidé konzumují. Nedostatek ekologických pěstitelů je prý podle Zdeňka Perlingera pouze u nás, v jiných státech Evropy je poměr mezi chovateli a pěstiteli vyrovnaný.

Důvodem, proč se ekologické chovatelství rozšířilo po vstupu ČR do EU zejména na severu Čech, je i to, že farmáři začali více vyvážet skot do přeshraničního Německa, kde je velká poptávka. Výkupní ceny u nás jsou zatím velmi nízké, a tak se vyplatí vyvézt produkci ven. EU sice teď poskytuje dotace na pětileté období, což je pro ekozemědělce výhodné, protože mají alespoň nějakou finanční jistotu, ale většina z nich se zadlužila ve dvouletém mezidobí před rozšířením EU, kdy žádné dotace nebyly. Nyní EU přispívá částkou 1100 korun na hektar louky a 3500 korun na hektar orné půdy ročně.

Jednou z nadějně se rozvíjejících ekofarem je farma Babiny manželů Radičových. Chovají tu na 840 hektarech 130 kusů hovězího dobytka, z toho 470 hektarů je jejich vlastnictvím, zbytek ploch mají v pronájmu. Na farmě je rovněž 25 koní, které využívá rodina k agroturistice. Radičovi v hospodářství zaměstnávají nastálo tři pracovníky a přes léto asi deset brigádníků. Ti dělají pomocné práce, jako je likvidace náletových dřevin či sklízení sena. I přes malý počet zaměstnanců jsou náklady na provoz ekofarmy velké. Ekologičtí zemědělci musejí splňovat velmi přísné normy EU, každoročně je jim důkladně kontrolováno jak účetnictví, tak celý chod hospodářství.

Farma Babiny bude podle jejích majitelů ekonomicky stabilní přibližně do pěti let. Teprve poté hodlají ve větší míře zpracovávat ovoce, protože se nabízí možnost využít plochu 30hektarového ovocného sadu. Manželé by pak chtěli zřídit chráněnou dílnu, v níž by zaměstnávali při balení ovoce handicapované osoby. Uvažují dále i o kryté jízdárně, která by sloužila jako centrum hipoterapie, a také o velké sušárně bylin. Všechno je ale podle slov paní Radičové, farmářky, která v roce 2002 získala titul Ekozemědělec roku, o penězích, ale především o tvrdé práci. Ale krásné práci, ve čistém zdravém prostředí.

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.07.
Počasí na den 18.07.
18°C / 30°C

19.07.
Počasí na den 19.07.
18°C / 31°C

20.07.
Počasí na den 20.07.
18°C / 31°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A