Výsledky zemědělského sektoru v nových členských státech rok po připojení k EU

13.9.2005

.
Ale ve speciální analýze zemědělství nových členských států obsažené v poslední výroční zprávě Komise o vyhlídkách zemědělského trhu *) experti EU připouštějí, že zde existují mezi různými  skupinami těchto nových členů zřetelné diference. Většina nových členských států v regionu severní a střední Evropy (jde hlavně o Polsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Slovinsko) využila příležitosti a výzvy jednotného trhu. Ale zejména pro Maďarsko a také Česko a Slovensko byly zkušenosti prvního roku „smíšené“ – většinou kvůli problémům, jež vyplynuly z nadměrné úrody obilovin v roce 2004.
Zemědělské důchody se v nových členských státech za rok 2004 zvýšily o 56 % ve srovnání s minulým rokem, hlavně na základě uvolnění přístupu na trh EU se zemědělskými produkty a poskytování zemědělských subvencí ze společného fondu EU. V minulém roce došlo k prudkému vzedmutí zemědělského obchodu (jak exportu tak importu), což je vývoj, který Komise charakterizuje jako „ne nadměrně kritický nebo destabilizující“.
Vyskytly se však vážné potíže zejména v odvětví obilovin a mléka. 
V odvětví obilovin jsou podle Komise problémy s nedostatečnou infrastrukturou, jež se promítají do vysokých dopravních nákladů  a omezené konkurenční schopnosti obilovin z tohoto regionu na trzích EU i světových trzích. Kapacita skladovacích zařízení pro intervenční nákupy obilovin v Maďarsku a dalších zemích nestačila k uskladnění velké úrody z minulého roku, takže výrobci byli nuceni rychle prodávat vyrobené obiloviny za nízké ceny.
V sektoru mléka Komise hodnotí jako negativní jev velmi rozsáhlý rozdíl mezi cenami za mléko nízké a vysoké kvality zejména v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Maďarsku. Ve zprávě se uvádí, že výrobci mléka museli nést břemena přizpůsobení mléčného sektoru pravidlům EU, což se týká hlavně Slovenska, Slovinska, Maďarska a Polska.
V sektoru produkce masa je však situace pozitivnější. Silná poptávka ze zemí EU-15 po živém skotu z nových členských států vedla v minulém roce k cenovému boomu hovězího masa v zemích střední a východní Evropy, přičemž ceny vepřového masa se vyvíjely na základě růstu poptávky v EU rovněž příznivě. Ceny drůbežího masa také rostly, výjimkou je nedostatečný růst cen v Maďarsku.
Ze všeobecného hlediska je Komise potěšena z vyšší než očekávané úrovně investic v agropotravinovém sektoru nových členských států po vstupu do EU. Zpráva Komise konstatuje, že finanční sektor se stává pružnějším při úvěrování zemědělského sektoru, protože riziko nesplácení půjček se ve srovnání s obdobím před vstupem nových států do EU zmenšuje. Potravinářský průmysl rovněž těžil ze silných investic, ačkoli sektory masa a mléka dosud plně nevyhovují požadavkům na jakostní a tržní standardy EU. 
Pokud jde o maloobchodní trh potravin, Komise zastává názor, že u většiny produktů a ve většině zemí se nesplnily obavy spotřebitelů z ostrého růstu cen potravin. Výjimkou je cukr, banány, pomeranče a některé masné produkty, jejichž ceny šly od minulého května zřetelně nahoru.

*) Podrobnosti jsou uvedeny ve studii „Prospects for agricultural markets and income 2005-2012“ publikované Evropskou komisí. Plné znění je na adrese  http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/index_en.htm

AgFd East Eur., 2005, č. 275, s. 1

 

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
10°C / 22°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
10°C / 25°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
11°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A