Poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích

8.8.2014

Vyhlášením ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (částka 3/2014) nabyla dne 28. července 2014 účinnosti Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích.

Tato směrnice nahradila Směrnici Ministerstva zemědělství č. j. 42328/2002-5030 ze dne 25. března 2003, o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na hospodaření v lesích, která byla změněna Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 46231/2003-5030 ze dne 25. listopadu 2003.
Účelem směrnice je uvést postup krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků do souladu s v roce 2014 schváleným nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (dále jen „nařízení vlády"). Nařízení vlády nahradilo Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, která byla každoročně přílohou zákona o státním rozpočtu České republiky.
Nejvýznamnějšími změnami, které tato směrnice oproti zrušeným směrnicím přináší, je úprava termínů pro administraci finančních příspěvků a to tak, aby byly v souladu s termíny stanovenými v nařízení vlády. Směrnice dále stanovuje postup kontroly poskytnutých finančních příspěvků a služeb v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení :Směrnice o postupu při poskytování finančních příspěvků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 273 KB)

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A