Vláda souhlasí ze změnami ekologické legislativy

9.11.2005

Na změnách zákonů se dohodla meziresortní skupina, souhlasí s nimi i odbory. Společně se Zemědělským svazem ČR požadují, aby změny plánované do jednoho roku stihla vláda připravit do konce volebního období, tedy příštího léta.

 

V oblasti ochrany vod navrhuje materiál kromě změny v metodice měření ještě jednou posoudit, co je "přiměřené" vypouštění zvlášť nebezpečných látek do veřejné kanalizace. Zjednodušit by se měla pro podniky příprava havarijních plánů. Ministerstva životního prostředí a zemědělství mají analyzovat dopady bodových a rozptýlených zdrojů znečištění na množství dusíku a fosforu ve vodě. Posouzeny mají být také limity pro vypouštění rtuti a kadmia do vody.

 

Zvláštní pracovní skupinu chce vláda ustavit pro posouzení zákona o vodách, který celé území státu zařadil mezi citlivé oblasti vod, což klade vysoké nároky na čištění. Dokončit výstavbu čistíren odpadních vod, tak aby splňovaly kritéria pro citlivou oblast, slíbilo Česko EU do roku 2010, což má ministerstvo průmyslu za nereálné. Podle propočtu, který v létě schválila vláda, bude v příštích pěti letech stát potřebovat na čistírny 61 miliard korun, z čehož bude zhruba 60 procent možné pokrýt penězi z evropských fondů.

 

V oblasti ochrany ovzduší chce vláda upravit poplatky. Má se zjednodušit způsob, jakým poplatky firmy vypočítávají. Na druhé straně se chystá úprava poplatků tak, aby více motivovaly firmy snižovat emise, jak nedávno doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zásadní novelou má projít úprava pachové části zákona o ovzduší. Nastavená hodnota emisního limitu pro pachové látky je mimo technické možnosti zařízení a pohybuje se blízko samé hranici měřitelnosti. Emisní limit tak není schopen žádný podnik splnit.

 

Firmám, které mají problémy s odpadem, slíbila vláda zjednodušit evidenci a sjednotit formuláře. Přesnější by měly brzo být i definice v zákonu o obalech.

 

Do roka mají experti připravit také zásadní novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která má tento proces zjednodušit. V dalších fázích se pak podle úřadu vicepremiéra Martina Jahna počítá se spojením posouzení vlivu na životní prostředí a řízení k povolení realizace záměru.

 

Ekolist, 2. 11. 2005

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 1°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A