Vláda souhlasí ze změnami ekologické legislativy

9.11.2005

Na změnách zákonů se dohodla meziresortní skupina, souhlasí s nimi i odbory. Společně se Zemědělským svazem ČR požadují, aby změny plánované do jednoho roku stihla vláda připravit do konce volebního období, tedy příštího léta.

 

V oblasti ochrany vod navrhuje materiál kromě změny v metodice měření ještě jednou posoudit, co je "přiměřené" vypouštění zvlášť nebezpečných látek do veřejné kanalizace. Zjednodušit by se měla pro podniky příprava havarijních plánů. Ministerstva životního prostředí a zemědělství mají analyzovat dopady bodových a rozptýlených zdrojů znečištění na množství dusíku a fosforu ve vodě. Posouzeny mají být také limity pro vypouštění rtuti a kadmia do vody.

 

Zvláštní pracovní skupinu chce vláda ustavit pro posouzení zákona o vodách, který celé území státu zařadil mezi citlivé oblasti vod, což klade vysoké nároky na čištění. Dokončit výstavbu čistíren odpadních vod, tak aby splňovaly kritéria pro citlivou oblast, slíbilo Česko EU do roku 2010, což má ministerstvo průmyslu za nereálné. Podle propočtu, který v létě schválila vláda, bude v příštích pěti letech stát potřebovat na čistírny 61 miliard korun, z čehož bude zhruba 60 procent možné pokrýt penězi z evropských fondů.

 

V oblasti ochrany ovzduší chce vláda upravit poplatky. Má se zjednodušit způsob, jakým poplatky firmy vypočítávají. Na druhé straně se chystá úprava poplatků tak, aby více motivovaly firmy snižovat emise, jak nedávno doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zásadní novelou má projít úprava pachové části zákona o ovzduší. Nastavená hodnota emisního limitu pro pachové látky je mimo technické možnosti zařízení a pohybuje se blízko samé hranici měřitelnosti. Emisní limit tak není schopen žádný podnik splnit.

 

Firmám, které mají problémy s odpadem, slíbila vláda zjednodušit evidenci a sjednotit formuláře. Přesnější by měly brzo být i definice v zákonu o obalech.

 

Do roka mají experti připravit také zásadní novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která má tento proces zjednodušit. V dalších fázích se pak podle úřadu vicepremiéra Martina Jahna počítá se spojením posouzení vlivu na životní prostředí a řízení k povolení realizace záměru.

 

Ekolist, 2. 11. 2005

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

14.01.
Počasí na den 14.01.
-4°C / -2°C

15.01.
Počasí na den 15.01.
-6°C / -2°C

16.01.
Počasí na den 16.01.
-8°C / -3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A