Výzva MAS Český Západ – Místní partnerství o.s. k předkládání žádostí o dotace

9.11.2005

Upozorňujeme na možnost předkládání žádostí o dotace místní akční skupině (MAS) Český Západ – Místní partnerství na realizaci projektů v rámci integrované územní Strategie „Nezapadne Český Západ“. Český Západ – Místní partnerství představuje jednu z deseti místních akčních skupin (MAS) vybraných k realizaci Strategie MAS v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „OP Zemědělství“), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER )

 

MAS Český Západ – Místní partnerství bude v roce 2005 a 2006 podporovat vybrané projekty v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko-Stříbrského regionu a města Planá u Mariánských Lázní. Projekty musí  být v souladu s rozvojovou strategií MAS zaměřenou na efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví a současně musí splňovat podmínky OP Zemědělství.

 

Projekty budou přijímány pro následující Fiche:

 

• Fiche č. 1 Poznejte Český Západ – Fiche se týká projektů sloužících k lepšímu poznání a prezentaci území MAS. Podporováno bude například vytváření prezentačních a marketingových produktů sloužících k poznávání přírodního a kulturního bohatství regionu, budování naučných stezek a dalších forem inovativního značení, dále pořádání seminářů, odborných workshopů a konzultací pro místní subjekty.

 

• Fiche č. 2 Zlepšete Český Západ – Fiche se týká projektů, které přispějí k obnově kulturních, historických a přírodních památek regionu a k zlepšení vzhledu regionu i stavu životního prostředí. Podporovány budou i projekty zaměřené na šetrnější péči o krajinu či úpravy veřejných prostranství a dále projekty, které umožní zavádět nové formy pro nakládání s odpady. Cílem opatření je realizace projektů, které přispějí k zapojení místních obyvatel do realizovaných aktivit a k zajištění jejich odpovědnějšího přístupu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví.

 

• Fiche č. 3 Navštivte Český Západ – Fiche se týká projektů, které umožní vytvoření integrovaných produktů cestovního ruchu (např. napojení turistických tras na ubytovací a stravovací zařízení). Dále bude podporováno pořádání slavností a workshopů, které budou prezentovat kulturní a přírodní atraktivity regionu. V rámci tohoto opatření budou podporovány i projekty, které přispějí k rozvoj služeb a řemesel v regionu včetně vytváření vhodných prostor pro podnikatelské subjekty.

 

Zdroj: AgroNavigator

Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A