Výzva MAS Český Západ – Místní partnerství o.s. k předkládání žádostí o dotace

9.11.2005

Upozorňujeme na možnost předkládání žádostí o dotace místní akční skupině (MAS) Český Západ – Místní partnerství na realizaci projektů v rámci integrované územní Strategie „Nezapadne Český Západ“. Český Západ – Místní partnerství představuje jednu z deseti místních akčních skupin (MAS) vybraných k realizaci Strategie MAS v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „OP Zemědělství“), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER )

 

MAS Český Západ – Místní partnerství bude v roce 2005 a 2006 podporovat vybrané projekty v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko-Stříbrského regionu a města Planá u Mariánských Lázní. Projekty musí  být v souladu s rozvojovou strategií MAS zaměřenou na efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví a současně musí splňovat podmínky OP Zemědělství.

 

Projekty budou přijímány pro následující Fiche:

 

• Fiche č. 1 Poznejte Český Západ – Fiche se týká projektů sloužících k lepšímu poznání a prezentaci území MAS. Podporováno bude například vytváření prezentačních a marketingových produktů sloužících k poznávání přírodního a kulturního bohatství regionu, budování naučných stezek a dalších forem inovativního značení, dále pořádání seminářů, odborných workshopů a konzultací pro místní subjekty.

 

• Fiche č. 2 Zlepšete Český Západ – Fiche se týká projektů, které přispějí k obnově kulturních, historických a přírodních památek regionu a k zlepšení vzhledu regionu i stavu životního prostředí. Podporovány budou i projekty zaměřené na šetrnější péči o krajinu či úpravy veřejných prostranství a dále projekty, které umožní zavádět nové formy pro nakládání s odpady. Cílem opatření je realizace projektů, které přispějí k zapojení místních obyvatel do realizovaných aktivit a k zajištění jejich odpovědnějšího přístupu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví.

 

• Fiche č. 3 Navštivte Český Západ – Fiche se týká projektů, které umožní vytvoření integrovaných produktů cestovního ruchu (např. napojení turistických tras na ubytovací a stravovací zařízení). Dále bude podporováno pořádání slavností a workshopů, které budou prezentovat kulturní a přírodní atraktivity regionu. V rámci tohoto opatření budou podporovány i projekty, které přispějí k rozvoj služeb a řemesel v regionu včetně vytváření vhodných prostor pro podnikatelské subjekty.

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

13. – 14. 10. 2021 Jizerský dřevorubec

1.10.2021

Žáci lesnických škol soutěží v práci s motorovou pilou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

23.10.
Počasí na den 23.10.
0°C / 9°C

24.10.
Počasí na den 24.10.
1°C / 10°C

25.10.
Počasí na den 25.10.
0°C / 11°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A