REACH: dobrý základ pro další jednání

22.11.2005

Druhým podstatným krokem bude dosažení politické shody v Radě Evropské unie, která se má sejít ještě do konce tohoto roku,“ komentuje hlasování Evropského parlamentu Karel Bláha, ředitel odboru environmetálních rizik Ministerstva životního prostředí.

 

„Zatímco používání těch nejrizikovější látek – například DDT či PCB – je zakázáno či pečlivě sledováno, o řadě jiných nemáme ani ty nejzákladnější údaje, včetně jejich dopadů na lidské zdraví. Česká republika při jednáních prosazuje povinnost nahrazovat rizikové látky tam, kde je to možné a ekonomicky únosné. Spotřebitelé by měli mít k přístup k úplným informacím o složení výrobku, zejména těm, které znamenají zdravotní riziko. Zároveň by systém měl být administrativně co nejjednodušší, což by snížilo finanční dopady na chemický průmysl,“ stručně vysvětluje ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Nová chemická politika EU sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Zavádí systém registrace všech chemických látek vyráběných v množství nad 1 tunu ročně. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti bude posuzován vliv jednotlivých chemických látek na zdraví lidí a životní prostředí. Ty nejnebezpečnější látky budou nahrazeny méně rizikovými alternativami.

 

Příprava nového systému začala v únoru 2001. K dispozici jsou totiž dostatečné informace o nebezpečných vlastnostech pouze necelých 10 % látek (z celkového počtu cca 120 tisíc), které jsou na celém světě uváděny do oběhu. To REACH řeší tím, že sjednocuje přístup k „novým“ i k „existujícím“ látkám. Povinnost shromáždit potřebná data a zodpovědnost za jejich kvalitu je uložena průmyslovému sektoru, který látky produkuje a uvádí na trh.

 

Česká republika podporuje návrhy, které vyplynuly z kompromisního textu připraveného britským předsednictvím na základě diskusí pracovní skupiny Evropské Rady. V současné době se blíží dosažení shody v otázce registrace látek ve výrobcích. Došlo ke shodě na požadavcích pro registrace u látek, kterých se vyrobí mezi 1 a 10 t ročně. Pro hodnocení dat a látek by měla do jednoho roku od nabytí účinnosti REACH vzniknout Evropská chemická agentura se silným mandátem.

 

Komise zpracovala rozsáhlou studii ekonomických dopadů na průmyslový sektor. Výsledky této studie ukázaly, že reálné náklady na plnění povinností uložených návrhem REACH se budou pohybovat v rozmezí 2,8 - 5,2 miliardy eur (pro E-15). Studie provedené v ČR ukazuje, že náklady chemického průmyslu se mohou pohybovat v rozmezí 2 – 6,2 miliardy Kč. Uvedené náklady budou rozloženy do období 13 let po nabytí účinnosti nařízení.

 

Poznámka:<

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

2. výzva dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

8.4.2021

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021

» více

Webináře k Jednotné žádosti 2021

17.3.2021

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

» více

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

5.3.2021

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

13.04.
Počasí na den 13.04.
0°C / 4°C

14.04.
Počasí na den 14.04.
0°C / 4°C

15.04.
Počasí na den 15.04.
-1°C / 4°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A