Evropský parlament schválil chemický zákon REACH

22.11.2005

Evropská komise zdůvodnila návrh před dvěma lety starostí o lidské zdraví.

 

Zákon známý jako REACH, což je zkratka pro "registraci, vyhodnocování a povolování" chemikálií, má přimět podniky, aby byly schopny dokázat, že látky používané k výrobě běžného zboží nejsou nebezpečné. Dnes se to ve většině případů přesně neví.

 

Záznamy o vlastnostech asi 30 000 chemikálií bude vyhodnocovat zvláštní agentura se sídlem v Helsinkách. Ta bude také rozhodovat, které z nich jsou natolik nebezpečné, že je třeba je zakázat nebo jejich použití omezit v čase.

 

Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude průmysl stát 2,3 miliardy eur za sedm let. Samy podniky odhadují náklady až na 5,2 miliardy eur. Podle ekologů lze úspory ve zdravotnictví vyčíslit střednědobě na desítky miliard.

 

Nařízením se budou nyní zabývat vlády členských států. Předsedající Británie slíbila, že do konce roku svolá zvláštní ministerské zasedání, na kterém se bude snažit dosáhnout politické dohody. Paragrafové znění by pak mohlo být připraveno do poloviny příštího roku.

 

Přímé administrativní náklady pro české chemické podniky spojené se zavedením nové chemické politiky se v současnosti odhadují na sedm až 11 miliard korun. Původně se uvažovalo o třech až pěti miliardách korun. Náklady dalších průmyslových odvětví, například textilního či papírenského, se předpokládají v desítkách až stovkách miliard korun. Během několika měsíců by měla být hotova studie, která dopady na tuzemsko dále zpřesní.

 

 

Klíčové body chemického zákona REACH schválené v EP

 

1. Registrace chemikálií

- Údaje o látkách vyráběných a dovážených v množství od jedné do 10 tun budou vyžadovány pouze v přesně definovaných a odůvodněných případech, pokud jde o testy, jež by registraci značně prodražily.

 

- Ve všech případech bude důkazní břemeno o nebezpečích a rizikách látek, případně o možném snižování rizik spočívat na podnicích, které je předkládají k registraci.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

16.01.
Počasí na den 16.01.
-6°C / -3°C

17.01.
Počasí na den 17.01.
-10°C / -5°C

18.01.
Počasí na den 18.01.
-4°C / -2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A