Evropský parlament schválil chemický zákon REACH

22.11.2005

Evropská komise zdůvodnila návrh před dvěma lety starostí o lidské zdraví.

 

Zákon známý jako REACH, což je zkratka pro "registraci, vyhodnocování a povolování" chemikálií, má přimět podniky, aby byly schopny dokázat, že látky používané k výrobě běžného zboží nejsou nebezpečné. Dnes se to ve většině případů přesně neví.

 

Záznamy o vlastnostech asi 30 000 chemikálií bude vyhodnocovat zvláštní agentura se sídlem v Helsinkách. Ta bude také rozhodovat, které z nich jsou natolik nebezpečné, že je třeba je zakázat nebo jejich použití omezit v čase.

 

Evropská komise odhaduje, že zavádění REACH bude průmysl stát 2,3 miliardy eur za sedm let. Samy podniky odhadují náklady až na 5,2 miliardy eur. Podle ekologů lze úspory ve zdravotnictví vyčíslit střednědobě na desítky miliard.

 

Nařízením se budou nyní zabývat vlády členských států. Předsedající Británie slíbila, že do konce roku svolá zvláštní ministerské zasedání, na kterém se bude snažit dosáhnout politické dohody. Paragrafové znění by pak mohlo být připraveno do poloviny příštího roku.

 

Přímé administrativní náklady pro české chemické podniky spojené se zavedením nové chemické politiky se v současnosti odhadují na sedm až 11 miliard korun. Původně se uvažovalo o třech až pěti miliardách korun. Náklady dalších průmyslových odvětví, například textilního či papírenského, se předpokládají v desítkách až stovkách miliard korun. Během několika měsíců by měla být hotova studie, která dopady na tuzemsko dále zpřesní.

 

 

Klíčové body chemického zákona REACH schválené v EP

 

1. Registrace chemikálií

- Údaje o látkách vyráběných a dovážených v množství od jedné do 10 tun budou vyžadovány pouze v přesně definovaných a odůvodněných případech, pokud jde o testy, jež by registraci značně prodražily.

 

- Ve všech případech bude důkazní břemeno o nebezpečích a rizikách látek, případně o možném snižování rizik spočívat na podnicích, které je předkládají k registraci.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A