Změny podmínek skládkování se dotknou i integrovaných povolení

7.12.2005

/>

 

Dne 11. 7. 2005 byla v částce č. 105 Sbírky zákonů České republiky zveřejněna vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která nabývá účinnosti 15 dní po jejím vyhlášení, tj. 5. 8. 2005 (s výjimkou § 16, bodů 11, 12 a přílohy č.1).

 

Vyhláška se významně dotýká nejen samotného provozu skládek, kdy došlo ke změně kritérií pro přijímání odpadů a podmínek provozu, ale novou kategorizací a nutností aktualizace většiny provozních předpisů také rozhodnutí příslušných úřadů povolujících jejich provoz, především rozhodnutí o integrovaných povoleních. V současné době je v České republice provozováno s platným rozhodnutím o integrovaném povolení přibližně 120 skládek kategorie 5.4.

 

ZMĚNY

Mezi nejvýznamnější změny, které budou mít vliv na vydaná integrovaná povolení, patří nová kategorizace skládek ostatního odpadu. Ta současné skládky kategorie S-OO nově rozděluje do tří skupin:

 

S-OO1 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických, biologicky rozložitelných, látek, stanoveným v bodě 6 písmeno c), přílohy č. 4 a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

 

S-OO2 – skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických, biologicky rozložitelných, látek stanoveným v bodě 7, písmeno c) přílohy č. 4, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

 

S-OO3– skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických, biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

 

Stanovení možnosti přijímat k odstranění uložením odpady s obsahem azbestu, kde oproti novelizovanému textu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem, došlo k upřesnění způsobu ukládání těchto odpadů, minimalizaci možných přenosů azbestových vláken do okolního prostředí, vedení přesné evidence o množství a místě uložení odpadu, a také podmínky pro následné činnosti v sekcích tělesa skládky, kde byly tyto odpady uloženy. Nově bylo striktně stanoveno maximální množství přijímaných, p

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

14.01.
Počasí na den 14.01.
-4°C / -2°C

15.01.
Počasí na den 15.01.
-6°C / -2°C

16.01.
Počasí na den 16.01.
-8°C / -3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A