Nežádoucí látky v živočišných krmivech

13.12.2005

* endrin,

* aldrin a dieldrin.

 

Endrin

Endrin je insekticid na bázi organického chlóru rozpustný v tuku. Komerčně se vyrábí od počátku 50.let minulého století. Během posledních 25 let byl zakázán ve většině zemí světa. Na endrin se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs) a úmluva UNECE (Evropské hospodářské komise OSN). Endrin se v prostředí částečně transformuje na delta-ketoendrin.

 

U zvířat i u lidí se endrin snadno absorbuje prostřednictvím trávicího traktu. Na rozdíl od nižších organismů, u kterých dochází k určité bioakumulaci, se u savců endrin rychle biotransformuje a tím nedochází k jeho významné bioakumulaci. Hlavní účinky endrinu jsou neurotoxicita a toxicita pro játra (po chronické expozici). Endrin není ani genotoxický ani teratogenní, může se však objevit toxicita vůči plodu.

 

Výrobky z ryb, zejména rybí olej, obsahovaly nejvyšší koncentrace endrinu. Většina vzorků rybího oleje obsahovala endrin v množství 1 až 10 µg/kg. Krmiva rostlinného původu zřídka vykazovala detektovatelná množství endrinu. Limit detekce však byl často vyšší (1–10 µg/kg) než u rybího oleje. Koncentrace nalezené v krmivech jsou obvykle mnohem nižší než jsou koncentrace, které indukují toxicitu u hospodářských zvířat a u domácích zvířat.

 

Vzhledem k nízké produkci endrinu, jeho zákazu v EU a ve většině zemí světa a jeho spíše nízké tendenci k bioakumulaci v životním prostředí, je denní příjem tohoto pesticidu u dospělých a u dětí pravděpodobně nižší než 1 µg/kg tělesné hmotnosti. Člověk je proto vystavován daleko nižším dávkám endrinu než je stanovený přechodný tolerovatelný denní příjem (PTDI) – 200 ng/kg tělesné hmotnosti. Tuto hodnotu stanovil JMPR (Společné zasedání FAO/WHO pro rezidua pesticidů).


Příloha : Stanovisko EFSA k endrinu [pdf ; 888157 bytů]

 

Aldrin a dieldrin

Aldrin a dieldrin (metabolit aldrinu i prodávaný pesticid) jsou organochlorové pesticidy, které jsou rozpustné v tuku a mají tendenci k bioakumulaci. Stejně jako u endrinu se začaly vyrábět v 50.let

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A