Nežádoucí látky v živočišných krmivech

13.12.2005

* endrin,

* aldrin a dieldrin.

 

Endrin

Endrin je insekticid na bázi organického chlóru rozpustný v tuku. Komerčně se vyrábí od počátku 50.let minulého století. Během posledních 25 let byl zakázán ve většině zemí světa. Na endrin se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs) a úmluva UNECE (Evropské hospodářské komise OSN). Endrin se v prostředí částečně transformuje na delta-ketoendrin.

 

U zvířat i u lidí se endrin snadno absorbuje prostřednictvím trávicího traktu. Na rozdíl od nižších organismů, u kterých dochází k určité bioakumulaci, se u savců endrin rychle biotransformuje a tím nedochází k jeho významné bioakumulaci. Hlavní účinky endrinu jsou neurotoxicita a toxicita pro játra (po chronické expozici). Endrin není ani genotoxický ani teratogenní, může se však objevit toxicita vůči plodu.

 

Výrobky z ryb, zejména rybí olej, obsahovaly nejvyšší koncentrace endrinu. Většina vzorků rybího oleje obsahovala endrin v množství 1 až 10 µg/kg. Krmiva rostlinného původu zřídka vykazovala detektovatelná množství endrinu. Limit detekce však byl často vyšší (1–10 µg/kg) než u rybího oleje. Koncentrace nalezené v krmivech jsou obvykle mnohem nižší než jsou koncentrace, které indukují toxicitu u hospodářských zvířat a u domácích zvířat.

 

Vzhledem k nízké produkci endrinu, jeho zákazu v EU a ve většině zemí světa a jeho spíše nízké tendenci k bioakumulaci v životním prostředí, je denní příjem tohoto pesticidu u dospělých a u dětí pravděpodobně nižší než 1 µg/kg tělesné hmotnosti. Člověk je proto vystavován daleko nižším dávkám endrinu než je stanovený přechodný tolerovatelný denní příjem (PTDI) – 200 ng/kg tělesné hmotnosti. Tuto hodnotu stanovil JMPR (Společné zasedání FAO/WHO pro rezidua pesticidů).


Příloha : Stanovisko EFSA k endrinu [pdf ; 888157 bytů]

 

Aldrin a dieldrin

Aldrin a dieldrin (metabolit aldrinu i prodávaný pesticid) jsou organochlorové pesticidy, které jsou rozpustné v tuku a mají tendenci k bioakumulaci. Stejně jako u endrinu se začaly vyrábět v 50.let

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A