Životní prostředí v Evropě – stav a výhledy 2005

13.12.2005

Jsou to emise skleníkových plynů, celková spotřeba energie, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, emise okyselujících látek, emise látek, které napomáhají vzniku ozonu, náročnost nákladní dopravy, zemědělská půda vyhrazená pro ekologické zemědělství, objem komunálního odpadu a využití povrchových i podzemních vod.

 

Ve zprávě, která je historicky třetí publikací svého druhu, je zhodnoceno posledních pět let vývoje v Evropě a konstatuje se v ní, že v některých oblastech je pokrok zřejmý. Například se zlepšila kvalita vod v řekách. V jiných oblastech se projevuje stagnace nebo zhoršení. Zpráva se jednoznačně kloní k názoru, že změny klimatu již nastávají: vzrostla průměrná teplota v Evropě o 1 °C, tají evropské ledovce i polární ledy, vzrůstají extrémní projevy počasí, v jižních částech světadílu se projevuje nedostatek vody, dále se negativně projevuje nadměrné používání chemikálií, dochází k ničení ekosystémů a snižování biologické rozmanitosti.

 

Hodnocení ČR je na jedné straně příznivé, plníme např. omezení emisí dle Kjótského protokolu, na druhé straně máme příliš velkou měrnou spotřebu energie (o 60 % vyšší než průměr EU-25) a vysoké emise skleníkových plynů přepočtu na jednoho obyvatele.

 

V evropském kontextu si Česká republika stojí velmi příznivě, pokud jde o množství produkovaného komunálního odpadu a emise prekurzorů ozonu, které jsou problémem zejména v hustě zalidněných zemích Beneluxu a na Pyrenejském poloostrově. ČR nedosahuje podobně jako většina evropských zemí s výjimkou Skandinávie a  Islandu cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny. Spotřeba vody je např. nižší než v Polsku, Německu či Francii. Navzdory radikálnímu snížení emisí okyselujících látek, zejména oxidu siřičitého v ČR za posledních 15 let, máme měrné emise těchto látek na obyvatele stále vyšší než většina zemí EU-15 (Německo, Francie, Belgie).

 

Tak jako ve druhé zprávě z roku 1999 platí i nadále ujištění EEA, že navzdory mnohaleté komunitární politice životního prostředí je jeho kvalita v Evropě různá a neudržitelný rozvoj některých klíčových hospodářských sektorů je hlavní překážkou ke zlepšení. Naopak dosažený pokrok je důkazem toho, že formulovat a naplňovat politiku životního prostředí má ve všech státech EU smysl a není samoúčelné.

 

Z tiskové konference CENIA, 7. 12. 2005, www.cenia.cz

  

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

27. 8. 2022 - Pivní slavnosti 2022 Česká Lípa

19.7.2022

Třetí ročník Pivních slavností se uskuteční opět na Vodním hradě Lipý v České Lípě. Akce je pořádána ve spolupráci s Městem Česká Lípa.

» více

10.9.2022 - Dožínky Brniště

12.7.2022

Oslava letošních žní začne tradičně díkůvzdáním za úrodu v kostele sv. Mikuláše, průvodem s moderní i historickou zemědělskou technikou. Bohatý kulturní program na vás čeká v areálu lesního Zátiší až do pozdních nočních hodin. Těšit se můžete na HOPSEJ, SHŠ Lepus, kapelu TĚLA či SLACK show.

» více

3.9.2022 Krajské Dožínky 2022

12.7.2022

Pozvánka na Krajské Dožínky 2022

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

08.08.
Počasí na den 08.08.
13°C / 25°C

09.08.
Počasí na den 09.08.
12°C / 25°C

10.08.
Počasí na den 10.08.
12°C / 25°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A