Životní prostředí v Evropě – stav a výhledy 2005

13.12.2005

Jsou to emise skleníkových plynů, celková spotřeba energie, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, emise okyselujících látek, emise látek, které napomáhají vzniku ozonu, náročnost nákladní dopravy, zemědělská půda vyhrazená pro ekologické zemědělství, objem komunálního odpadu a využití povrchových i podzemních vod.

 

Ve zprávě, která je historicky třetí publikací svého druhu, je zhodnoceno posledních pět let vývoje v Evropě a konstatuje se v ní, že v některých oblastech je pokrok zřejmý. Například se zlepšila kvalita vod v řekách. V jiných oblastech se projevuje stagnace nebo zhoršení. Zpráva se jednoznačně kloní k názoru, že změny klimatu již nastávají: vzrostla průměrná teplota v Evropě o 1 °C, tají evropské ledovce i polární ledy, vzrůstají extrémní projevy počasí, v jižních částech světadílu se projevuje nedostatek vody, dále se negativně projevuje nadměrné používání chemikálií, dochází k ničení ekosystémů a snižování biologické rozmanitosti.

 

Hodnocení ČR je na jedné straně příznivé, plníme např. omezení emisí dle Kjótského protokolu, na druhé straně máme příliš velkou měrnou spotřebu energie (o 60 % vyšší než průměr EU-25) a vysoké emise skleníkových plynů přepočtu na jednoho obyvatele.

 

V evropském kontextu si Česká republika stojí velmi příznivě, pokud jde o množství produkovaného komunálního odpadu a emise prekurzorů ozonu, které jsou problémem zejména v hustě zalidněných zemích Beneluxu a na Pyrenejském poloostrově. ČR nedosahuje podobně jako většina evropských zemí s výjimkou Skandinávie a  Islandu cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny. Spotřeba vody je např. nižší než v Polsku, Německu či Francii. Navzdory radikálnímu snížení emisí okyselujících látek, zejména oxidu siřičitého v ČR za posledních 15 let, máme měrné emise těchto látek na obyvatele stále vyšší než většina zemí EU-15 (Německo, Francie, Belgie).

 

Tak jako ve druhé zprávě z roku 1999 platí i nadále ujištění EEA, že navzdory mnohaleté komunitární politice životního prostředí je jeho kvalita v Evropě různá a neudržitelný rozvoj některých klíčových hospodářských sektorů je hlavní překážkou ke zlepšení. Naopak dosažený pokrok je důkazem toho, že formulovat a naplňovat politiku životního prostředí má ve všech státech EU smysl a není samoúčelné.

 

Z tiskové konference CENIA, 7. 12. 2005, www.cenia.cz

  

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 11. 2023 - seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2022-23 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

16.11.2023

Tradiční, semináře, které ještě v tomto roce pořádáme, a to v úterý 28. listopadu v Praze a ve středu 6. prosince v Janovicích u Polné (namísto tradičního Lukavce)

» více

21.11. – 30.11. 2023 - seminář DNY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2023: telematika, automatizace a robotika v zemědělské praxi

16.11.2023

Ve dnech 21.11. – 30.11. 2023 probíhají v jednotlivých regionech ČR „Dny precizního zemědělství 2023“. Obsahem je letos robotika, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Účast na semináři je bezplatná.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.11.
Počasí na den 28.11.
-4°C / 1°C

29.11.
Počasí na den 29.11.
-5°C / -1°C

30.11.
Počasí na den 30.11.
-3°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A