Systematická péče o bezpečnost potravin

20.12.2005

Terorismus může způsobit v masném a drůbežářském průmyslu biologické nebo chemické škody a ačkoli účinek těchto škod nemusí být širokého dosahu v jeho fyzikálních účincích, psychologický vliv může být značný.
Terorismus se týká strachu a jisté formy ohrožení, kde množství zkaženého výrobku nebude třeba tak velké. Ale pocit náchylnosti ke kontaminaci může napáchat mnohem více škody než sama škoda způsobená na určitém výrobku.
Ve výrobním plánu mohou být kontaminací ohroženy zabalené zásoby nebo se může do šarže potravin dostat nežádoucí látka v případě, že suroviny zpracovávali nemocní zaměstnanci.
Ze strany živých zvířat může dojít ke znehodnocení výrobků zpracováním infikovaných zvířat nebo zvířat nakažených vysoce patogenní ptačí chřipkou. Nakažená zvířata v masném průmyslu vytvoří v  obchodě s potravinami velké škody a tato skutečnost má dlouhotrvající následky. Kontaminované potraviny nelze použít pro lidskou spotřebu. Opět je třeba připomenout, že problémy nemusí mít dalekosáhlé následky, ale mívají významný psychologický vliv na veřejnost.
Každá osoba pracující ve zpracovatelských společnostech v Americe, od vrcholového managementu přes lidi, kteří se zabývají rozvojem ochrany výroby a všichni další zaměstnanci pracující v potravinářském průmyslu, kteří aplikují plány vedení, zásobují společnost pomocnými a obalovými materiály, chemikáliemi a čímkoli dalším, co souvisí s výrobními operacemi, hrají důležitou roli v zajištění bezpečnosti potravin.
Výrobní hala nebývá malebným místem. Navržené konstrukce vytvářejí vhodné podmínky, které ochraňují výrobky ale často vytvářejí nehostinné prostředí. Podílí se na tom vlhké, studené a hlasité výrobní operace, které působí nepříjemně, požadavek na rychlost a nutnost dávat stále pozor při nepohodlné práci také nikterak útulnost nezvýší.
Při kontrolách proti možnému vniknutí nežádoucích osob do objektu, ohrožení potravinářského závodu teroristy, mají některé masné a drůbežářské podniky zkušenost s použitím ochranného pletiva, kamer vně i uvnitř objektu a důkladně střežené brány. Celkový dojem z továrny zpříjemňují travnaté pásy.
Veškeré obavy o možné falšování souvisí se zaměstnanci, protože bezpečnost potravin je jen tak dobrá, jak solidní jsou zaměstnanci pracující ve firmě. Lidé, kteří střeží bránu, přijímají nové zaměstnance, krátí jim mzdy při porušení pravidel, kontrolují sklady a výrobní linky. Lidé kteří balí, odesílají a vybalují konečné výrobky. Důležitá je bezúhonnost, pečlivost a pracovní chování zaměstnanců národní společnosti zpracovávající maso a drůbež, společnosti, která zásobuje a distribuuje současně do dalších společností. Nejslabším článkem, ale zároveň i nejsilnějším potenciálem je pro výrobní závody výcvik zaměstnanců tak, aby byli schopni bezchybně zajistit bezpečnost potravin, která je kritickým procesem. Každý zaměstnanec by měl kromě rozsahu své práce vědět, kde se předpokládá, že jsou jeho ostatní kolegové, jak vypadají jednotlivé složky potřebné pro výrobu jednotlivých druhů vyráběného zboží, dále např. který kontejner je určen na shromažďování prasklých těsnění nebo kde je jaký způsob chování nepatřičný. Využívají se poplachová zařízení pro zamezení vzniku ohrožení bezpečnosti potravin.
Ve Spojených státech amerických, při jejich počtu výrobních závodů, distribučních sítí, pestrosti výrobků a množství zaměstnanců, nelze vyloučit teroristické znehodnocení potravin. Byly vytvořeny například matematické modely kontaminace syrového mléka a mléčných výrobků botulinem. Tomuto nebezpečí lze přecházet dobrou znalostí jednotlivých zaměstnanců, kontrolou osobních průkazů podnikových návštěv a důkladnou znalostí jak výrobního zařízení, tak i výrobků.


MEAT PROCESSING, 44, 2005, č. 9, s. 54–58

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Nové šetření FADN za účetní rok 2022

13.1.2023

Nové šetření FADN za účetní rok 2022, z tohoto důvodu se na Vás obracím s žádostí o nahlášení podniků a způsobu fakturace

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.01.
Počasí na den 27.01.
-4°C / 0°C

28.01.
Počasí na den 28.01.
-4°C / 1°C

29.01.
Počasí na den 29.01.
-3°C / 1°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A