Ministr zemědělství schválil úpravu Pravidel pro žadatele

31.1.2006

Informujeme zájemce o podporu z Operačního programu, že ministr zemědělství Jan Mládek schválil úpravu Pravidel pro žadatele. Úpravy předtím projednal a schválil Monitorovací výbor Operačního programu Zemědělství a týkají se zejména rozšíření přijatelných výdajů v rámci podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura.

Zde budou nově přijatelné například investice do výstavby či modernizace sádek, nákup dopravních prostředků, které nejsou určeny k lidské přepravě, či pořízení drobné mechanizace na údržbu rybníků. V rámci tohoto podopatření bylo také schváleno zvýšení maximálních přijatelných výdajů na projekt, a to na 11,13 mil. Kč.

Další úpravy se týkají opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, kde byla upravena příloha 11 Pravidel pro žadatele „Maximální přijatelné výdaje“. V rámci položky „dojící robot„ byla zvýšena částka na 22 000 Kč/kus a byla přidána nová položka „Plemenní býci v produkci“ v celkové hodnotě 200 000 Kč/ustajovací místo.

V příloze 1 k této tiskové zprávě je uveden kompletní přehled schválených úprav Pravidel pro žadatele. Schválené úpravy jsou platné od osmého kola příjmu žádostí, tj. od 9. ledna 2006. Plné znění Pravidel pro žadatele bude zveřejněno na internetových stránkách MZe www.mze.cz v záložce Dotace a programy /Operační program Zemědělství/ Vše pro žadatele do 9. ledna 2006.

Dále informujeme žadatele, že vzhledem k častým dotazům týkajícím se dokumentace k zemědělské a lesnické technice, které je nutno předložit spolu se žádostí o proplacení, byl připraven upřesňující výklad této specifické podmínky Pravidel pro žadatele. Plné znění výkladu je uvedeno v příloze 2.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

29.09.
Počasí na den 29.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A