Přístup SZPI k provádění úředních kontrol za současné situace

2.4.2020

V souvislosti s nouzovým stavem a krizovou situací celkově SZPI zásadně modifikovala svoji činnost z hlediska zaměření kontrolních aktivit, jejich rozsahu a způsobu jejich provádění.

Tento mimořádný přístup má zejména zásadně a výrazně omezit byrokratickou zátěž kontrolovaných osob v této krizové situaci a přispět tak ke zdárnému zvládnutí jejich složité situace pro udržení funkčnosti dodavatelsko-odběratelských vztahů a plynulého zásobování trhu s potravinami. Způsob provádění  kontrol má také minimalizovat přímý kontakt zaměstnanců kontrolovaných osob s inspektory SZPI.

Kontrolní kapacity jsou tak zaměřeny na kontrolu hygienických podmínek v maloobchodní síti s cílem ověřit dodržování aktuálních opatření vlády vydaných během nouzového stavu. Zejména se jedná o vybavení prodejních úseků pečiva ochrannými pomůckami pro zákazníky a podávacím náčiním a  zda jsou přijata i maximální opatření vedoucí k omezení kontaminace nebaleného pečiva. Inspektoři dále sledují přístupnost jednorázových rukavic či jiných ochranných pomůcek pro zákazníky při vstupu do samoobslužných provozoven, zda personál prodejny používá ochranné pomůcky a dále je sledováno provádění dezinfekce nákupních vozíků nebo košíků.

SZPI stále zajišťuje nezbytné externí činnosti – např. povinnou i nepovinnou certifikace na základě žádosti PPP a chod Komise na hodnocení a zatříďování vín. Došetřovány jsou notifikace nebezpečných potravin ze systému RASFF, případně jsou došetřovány také notifikace potravinových podvodů ze systému AACS. Omezeny byly kontrolní akce zaměřené na v současné době nepodstatné aspekty jako je např. monitoring cizorodých látek a dále např. komplexní i tematické kontroly u výrobců kontroly, prioritou kontroly napříč trhem nejsou povinnosti a požadavky související s označováním, včetně nové povinnosti od 1.4.2020 týkající se označování země původu nebo místa provenience primární složky dle NK 2018/775.

V nezměněné intenzitě je naopak sledována oblast doplňku stravy (zejména nabízených na internetu), zdravotních tvrzení  a reklamy, kde se začala objevovat protiprávní snaha o parazitování na nynější složité situaci, která spočívá ve spojování těchto věcí s léčebnými tvrzení v souvislosti s ochranou nebo vyléčením z COVID 19 (viz Tiskové zprávy SZPI).

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A