Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

30.3.2020

Nová právní úprava navazuje na obecnou úpravu, která je dána přímo použitelným nařízením EU a zákonem o rostlinolékařské péči, blíže ji rozpracovává a specifikuje. Zaměřuje se na tyto oblasti:

  • stanovení druhů rostlin, kterých se týká možnost provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu,
  • způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů,
  • náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky, způsob jeho potvrzení dovozcem a požadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě (pouze na dobu omezenou do 14. prosince 2020, než bude aplikovatelný přímo použitelný předpis Evropské unie, který tuto oblast upravuje) a
  • upřesnění k ustanovení v oblasti vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů včetně vzorů rostlinolékařských osvědčení a předvývozního osvědčení.

 

Novou vyhláškou se současně zrušuje stávající vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
11°C / 24°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A