Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu 2020

13.8.2020

Přehled všech týdenních zpráv  zde

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. srpnu 2020

12.8.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 30 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky v širokém rozmezí od 16 % (Cidlina a Výrovka) až po 200 % dlouhodobého průměru v povodí Loučné. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 140 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 100 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 37 až 99 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Očekává se i nadále postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 12. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 12. 8. 2020 (PDF, 450 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. srpnu 2020

5.8.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 38 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých dnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují převážně nad dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 25 – 55 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky podprůměrné převážně na západě území (povodí Berounky), na území horní a dolní Vltavy jsou průtoky rozkolísané, převážně však průměrné až nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen (zejména v jižních a jihozápadních Čechách).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 28,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 116,72 mil m3.

Během července rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,16 mil m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 812,55 mil m3.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 5. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 5. 8. 2020 (PDF, 451 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. červenci 2020

29.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 39 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně ve formě přeháněk a bouřek. Vzhledem k charakteru srážek a celkovým srážkovým úhrnům za uplynulý týden (na většině území max. do 50 mm) mají průtoky na vodních tocích mírně klesající tendenci či stagnují. Vyšších vodností v porovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc červenec dosahují vodní toky ve správě Povodí Odry (40 – 180 %) a Moravy (30 – 180 %). Průtoky ve vodních tocích na území ve správě povodí Labe se pohybují v rozmezí 30 – 60 % průměrných červencových hodnot (výjimkou jsou povodí Zdobnice, Lužické Nisy a Loučné, kde jsou průtoky nadprůměrné). Nejnižší průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc červenec jsou na území ve správě Povodí Ohře (25 – 65 %) a dílčím povodí Berounky (20 – 50 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 7. 2020  (PDF, 446 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červenci 2020

22.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu zvýšil a tvoří 40 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně z bouřek, největší srážkové úhrny byly zaznamenány během 19. a 20. 7., kdy úhrny dosahovaly ojediněle i 30 mm/hod (Ostrava). Celkové úhrny za uplynulý týden byly většinou do 70 mm (zejména ve východní části republiky). Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé či mírně klesající. Ve východní části České republiky jsou průtoky převážně nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec, naopak průtoky v západní části České republiky na území ve správě Povodí Ohře (35 – 62 %), a částečně také na území ve správě Povodí Vltavy (dílčí povodí Berounky 10 – 90 %) a Povodí Labe (severozápadní část území 45 – 60 %) jsou podprůměrné.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 7. 2020 (PDF, 444 KB)

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.10.
Počasí na den 26.10.
6°C / 12°C

27.10.
Počasí na den 27.10.
4°C / 10°C

28.10.
Počasí na den 28.10.
4°C / 12°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A