Venkov a fondy EU v období 2007-2013

31.1.2006

Tyto kulaté stoly (pracovní workshopy) budou jedinečnou příležitostí seznámit se s aktuálním stavem příprav evropských fondů určených pro rozvoj venkova (EAFRD) s ohledem na již schválený rozpočtový rámec EU na léta 2007–2013.

V otevřené diskusi bude možné připomínkovat a navrhovat konkrétní opatření ve vztahu k rozložení množství finančních prostředků pro jednotlivá opatření (osy fondu EAFRD).

EAFRD (LEADER) v současné době je a zejména od roku 2007 bude zásadním fondem, ze kterého lze hradit veškeré aktivity ve vztahu k rozvoji venkova (vč. nezemědělských činností, např. údržba krajiny, rozvoj venkovských řemesel, udržitelný rozvoj venkova apod.)

Téma a zejména otevřená možnost navrhovat změny rozložení finančních prostředků je velmi zajímavá pro venkovské mikroregiony, obce, místní akční skupiny a všechny další partnery ve venkovských oblastech.

 

MÍSTA A TERMÍNY KONÁNÍ KULATÝCH STOLŮ K TÉMATICE EVROPSKÝCH FONDŮ PRO ROZVOJ VENKOVA V ČR

 

Kraje Olomoucký a  Moravskoslezský

31. le

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.09.
Počasí na den 24.09.
8°C / 18°C

25.09.
Počasí na den 25.09.
8°C / 21°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
9°C / 23°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A