Program péče o urbanizované prostředí - jak podávat žádosti o finanční podporu

31.1.2006

Zeleň výrazně zlepšuje ekologické, klimatické i estetické podmínky v zastavěném území měst a obcí. Tvorba a údržba funkčních a příjemných veřejných prostranství s dostatkem zeleně obvykle má velkou podporu obyvatel a plně odpovídá trendu udržitelného rozvoje.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Za účelem podpořit obce a další subjekty v nelehkém úsilí zlepšit tristní stav veřejné zeleně založilo MŽP v roce 2002 Program péče o urbanizované prostředí. Z tohoto programu se každoročně poskytují finanční prostředky na pořízení projektové přípravy výsadeb a regenerace sídelní zeleně. V letech 2002 až 2005 bylo podpořeno 85 projektů, celkem tyto dotace dosáhly 11,08 mil. Kč.

 

Dotace se poskytuje na pořízení tzv. studie proveditelnosti opatření, a to až do výše 80 % nákladů. Žadatelem může být jak obec, tak jiná právnická či fyzická osoba - vlastník příslušných pozemků, nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Mezi nejčastější typy podporovaných projektů patří:

 

- regenerace významných ploch zeleně (veřejně přístupné parky a lesoparky, areály nemocnic, škol, hřbitovů, návsi a náměstí),

 

- výsadby izolační zeleně, oddělující obytnou zástavbu od průmyslových a komerčních areálů a od hlučných komunikací,

 

- zakládání zeleně jako způsobu regenerace nevyužívaných ploch a opuštěných areálů,

 

- zakládání ploch a koridorů zeleně, které jsou součástí územního systému ekologické stability v zastavěném území nebo zeleného prstence kolem sídla.

 

Podporou vypracování projektové dokumentace sleduje MŽP zejména zajištění skutečně kvalitní přípravy akce a definování její finanční náročnosti při budoucí realizaci. Nově se pro příští roky uvažuje o podpoře zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sídelní zeleně, které by napomohly v systémovém přístupu obcí a měst k této problematice. Jsou to generely zeleně, evidence a pasportizace zeleně, oceňování dřevin, umístění náhradních výsadeb apod.

 

Na Program péče o urbanizované prostředí volně navazuje dotační program Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - Program péče o přírodní prostředí. Některá města a obce rovněž využijí pořízenou studii proveditelnosti jako součást většího projektu pro získání finančních prost

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 5°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
0°C / 3°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
1°C / 4°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A