Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 19 milionů korun

2.3.2021

Obce a jejich dobrovolné svazky, zájmová sdružení či spolky, které mají nápad, jak  podpořit ekologickou výchovu a osvětu, péči o krajinu a zeleň, nakládání s odpady šetrné k přírodě a zadržování vody v krajině, mohou od 1. dubna začít podávat své žádosti o projekty. „Vše, co je prospěšné životnímu prostředí a krajině, velmi oceňujeme. Abychom situaci žadatelů po loňských omezeních komplikovali co nejméně, podmínky programů jsou téměř stejné, jako v předchozích letech. Koncem června obdrží vyrozumění, aby mohli s projekty začít co nejdříve,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Jednotlivé programy jsou vysvětleny níže.

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty (alokace 1 656 000 Kč) se zaměřením na činnost regionálních ekocenter, škol a informačních center. V roce 2019 byla zrekonstruována Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky.

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny (alokace 2 036 000 Kč) se zaměřuje na krajinářsky významnou zeleň, drobné památky, péči o biotopy, záchranné programy a útulky. Příkladem takového projektu je Ošetření památných stromů a restaurátorské práce v obci Kruh.

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů (alokace 1 165 000 Kč) na vznik a provoz RE-USE center, bezobalových prodejen, opraváren, pořízení kompostérů, gastrokompostérů či štěpkovačů a dalších aktivit podporujících předcházení vzniku odpadů. Podpořeny už byly například tyto projekty: Re-use centrum – Město Dubá, Pořízení elektrického kompostéru pro školní kuchyni a Cesta bez obalu – bezobalová prodejna Oříšek.

8.6 Podpora retence vody v krajině (alokace 14 773 000 Kč) pro protierozní opatření, vodní prvky v krajině i modro-zelená opatření v obcích. Často se jedná o kombinaci tůní, zadržení dešťové vody a dalších prvků, které vedou ke zpomalení odtoku, zlepšení mikroklimatu a biologické i estetické hodnoty místa. V roce 2019 byly podpořeny například projekt Vytvoření soustavy malých vodních nádrží a tůní v Dolním Vítkově nebo projekt Svijany – úprava dolního toku Příšovky.

Dotace je maximálně 70% způsobilých výdajů, okruh žadatelů téměř není omezen. Konkrétní informace jsou na dotačním webu kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.07.
Počasí na den 26.07.
15°C / 26°C

27.07.
Počasí na den 27.07.
15°C / 26°C

28.07.
Počasí na den 28.07.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A