Informace k novému nařízení 1009/2019

23.4.2021

Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období bude účinné od 16. července 2022. Do té doby je stále platné současné nařízení č. 2003/2003, o hnojivech. Nové nařízení stanoví seznam kategorií podle funkce výrobku - hnojiva, materiály k vápnění půd, pomocné půdní látky, pěstební média, inhibitory, rostlinné biostimulanty (pomocné rostlinné přípravky) a směsi hnojivých výrobků. Dále je uveden pozitivní seznam materiálů, které je možné použít jako složky pro výrobu hnojivých výrobků (včetně limitů kontaminujících látek), pravidla pro označování a způsob, jakým bude prokazována shoda s požadavky nařízení.

Posuzování shody bude různé podle kategorie výrobků. Pro běžné kategorie (např. minerální hnojiva, digestáty z energetických plodin, šáma...) bude posouzení shody na samotném výrobci, který provede tzv. samocertifikaci. U dalších skupin výrobků (vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 + 3, rostlinné biostimulanty, zpracované rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty...) bude posouzení provedeno třetí stranou, tedy akreditovaným orgánem shody (tzv. oznámeným subjektem). Oznámený subjekt přezkoumá technickou dokumentaci výrobce, podpůrné důkazy (protokoly o zkouškách, vzorky...) a v případě vyhovujícího zjištění udělí certifikát. Nejpřísnější režim je určen pro komposty a jiné digestáty než ty vyrobené z energetických plodin – v tomto případě musí mít výrobce zavedený vlastní systém kvality výrobního procesu (např. ISO). Posouzení bude i v tomto případě provedeno oznámeným subjektem. Předběžně se o funkci oznámeného subjektu zajímá několik subjektů v EU (v ČR zatím nikdo), vývoj situace nadále sledujeme.

Bude se jednat o nepovinnou harmonizaci. Obchodní společnost se tedy vždy rozhodne, zda bude chtít uvést na trh hnojivý výrobek podle tohoto nařízení a označit výrobek značkou „CE“ znamenající prokázanou shodu s požadavky nařízení. To poté umožní volné obchodování v rámci celé EU. Další možností pro legální uvedení hnojivého výrobku do oběhu zůstane tak jako dosud příslušná legislativa konkrétní členské země EU, v České republice se jedná o zákon č. 156/1998 Sb. Zachován zůstane i princip vzájemného uznávání pro neharmonizované výrobky.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Informace pro faremní výrobce

12.5.2021

Pozvánka Ministerstva zemědělství a Národního zemědělského muzea na akci "Poznej svého farmáře - Farmářské trhy", které se budou konat v Národním zemědělském muzeu v Praze každý pátek od 14.5.2021

» více

2. výzva dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

8.4.2021

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021

» více

Webináře k Jednotné žádosti 2021

17.3.2021

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

11.05.
Počasí na den 11.05.
14°C / 28°C

12.05.
Počasí na den 12.05.
12°C / 24°C

13.05.
Počasí na den 13.05.
8°C / 13°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A