Regionální potravina Liberecký kraj – výzva k podávání přihlášek

11.5.2021

avizo_rp_2021

Ministerstvo zemědělství již dvanáctým rokem realizuje projekt Regionální potravina, který seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky.

Regionální agrární rada Libereckého kraje tímto vyhlašuje:

Příjem přihlášek do soutěže "Regionální potravina"

v Libereckém kraji, který probíhá do 25. 5. 2021

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské výrobky nebo zemědělské produkty od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je provozovatelem potravinářského podniku a je považována za výrobce na území Libereckého kraje.

Zemědělský produkt nebo potravinářský výrobek, který je přihlašován do soutěže o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, (v tomto případě Liberecký kraj) případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70%. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu. U ostatních surovin se dle části B uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

Výrobky lze přihlásit do těchto kategorií:

 1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).


Do každé kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a v termínu odeslat:

 • Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou, Část B ke každému výrobku.

 • Žadatel je povinen současně s přihláškou předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal určený pro spotřebitele nebo jeho návrh, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu v souladu s platnou legislativou, jde-li o formu balené potraviny.

 • Kopii výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup.

Věnujte pozornost aktuálně platné  Metodice pro udělování značky Regionální potravina vč. příloh A, B, C, D. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na stránkách www.regionalnipotravina.cz nebo www.apic.cz  pod odkazem Regionální potravina Liberecký kraj 2021.  Osobně si je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady Libereckého kraje.


Dokumentace poskytnutá k žádostem o udělení značky „Regionální potravina“ se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo.

Způsob přijímání přihlášek do soutěže:

Osobně nebo doporučeně poštou na adrese: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III –Jeřáb, případně prostřednictvím datové schránky: wnvaffu

Přihlašování do soutěže pro jednotlivé výrobky probíhá do 25. 5. 2021. Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu přihlášek. K zamezení vyřazování výrobků z administrativních důvodů je pracoviště Regionální agrární rady Libereckého kraje plně k dispozici.

Kontakt: tel: 774 440 567, email: info@apic.cz


Na spolupráci s Vámi se těší Regionální agrární rada Libereckého kraje

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

13. – 14. 10. 2021 Jizerský dřevorubec

1.10.2021

Žáci lesnických škol soutěží v práci s motorovou pilou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

17.10.
Počasí na den 17.10.
2°C / 12°C

18.10.
Počasí na den 18.10.
3°C / 13°C

19.10.
Počasí na den 19.10.
5°C / 15°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A