Proč demonstrují členové OAK Česká Lípa?

9.1.2022

Jsme malí a středně velcí podnikatelé!

Nejsme Babiš a už vůbec velkopodniky

100% našich členů jsou malé (do 50 zaměstnanců) a středně velké podniky (do 250 zaměstnanců). Na malých a středních podnikatelích každý stát buduje svoji prosperitu a také základnu potravinové bezpečnosti! Proč z nás chce vláda udělat mikropodniky bez jakékoli výrobní i ekonomické perspektivy?

Stop „rozkulačení“ farem a poškození venkova

Netrestejte úspěšné!

Snaha rozdrobit malé a středně velké zemědělské podnikatele na mikropodniky je nebezpečným anachronismem. Je to novodobé (ideologicky podmíněné) rozkulačování. Naši členové, často soukromí farmáři, úspěšně budovali své farmy během uplynulých desítek let. Nyní mají být potrestáni za to, že levně vyrábějí kvalitní potraviny a drží zaměstnanost lidí a život na venkově? České zemědělství je plně konkurenceschopné na evropské úrovni právě díky své struktuře, kdy produkční farmy (malí a středně velcí podnikatelé) užívají výhod větších hospodářských celků. Díky tomu mohou inovovat, investovat a být více šetrní k přírodě. Trendy ve všech zemích jdou směrem ke zvětšování farem. Rozkulačení farem povede jen ke ztrátám výroby potravin, jejich nedostatku a růstu cen pro konečné spotřebitele a nebezpečnému poklesu životní úrovně a kvality života na venkově.

Dotace pro bioprodukci - ANO

Bioseno místo obílí - NE

Vláda hodlá rozbít existující strukturu zemědělství (zajišťující 95% výroby potravin) a nahradit ji, byť ekologickou, výrobou biosena. Ekofarmy, které by měly vznikat na úkor stávajících produkčních farmářů, nezajistí dostatečně potravinami český trh. Produkční farmy tak budou omezovat svoje chovy zvířat, omezovat produkci obilí, brambor a dalších plodin. Reálně tak hrozí zvyšování cen potravin, zvyšování závislosti na dovozech a tím i strategické zranitelnosti Česka. Jsme pro výraznou podporu ekologického zemědělství, ale především tam, kde ekofarmář produkuje výrobky pro konzumenty/spotřebitele/výrobce potravin.

Inflace a energie ničí i nás

Zastavme růst cen potravin!

Při přijetí nové vládní politiky dojde ještě v letošním roce k dramatickému poklesu výroby v zemědělství, zvláště v chovech prasat a drůbeže. Snížená podpora bude pro produkční farmáře jasným signálem, a to v nejtěžší době, kterou všichni nyní zažíváme s růstem cen naprosto všeho (a zvláště energií), že pro vládu není výroba potravin strategickou prioritou. Farmářům (beze zbytku naděje) nezbyde než provozy, které jsou dlouhodobě na hraně ziskovosti, rychle uzavřít a propustit velké množství pracovníků v živočišné výrobě. Jen v chovech prasat hrozí pokles o 30% produkce v letošní roce a dalších 50% v roce 2023. Obdobné (i když o něco lepší) je to s chovem tradičního červenostrakatého mléčného skotu či drůbeže. Ceny vstupů ovlivní zásadně i rostlinnou výrobu, výrobu mouky a pekařských výrobků ještě v roce 2022. Nedostatek a až trojnásobné ceny hnojiv (z odstávek fabrik kvůli cenám plynu) přinesou nižší výnosy a nedostatek obilovin i olejnin, zvláště potravinářské pšenice. Takové posuny v nabídce a poptávce mohou velmi rychle a náhle přinést obrovské cenové posuny potravin, srovnatelné s neblahým růstem cen energií za posledních pár měsíců.

Vláda pracuje na rozvratu českého zemědělství.

Proto se musíme ozvat!

Pomozte nám zachránit naše (a také vaše) zemědělství!!!

V Brništi dne 9. ledna 2022

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A