Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Připomínáme, že žádosti dle Zásad se podávají papírově vždy ve dvojím originálním vyhotovení včetně všech příloh – viz Organizační pokyny na str. 13 Zásad, kde je podrobně popsán obecný postup podání žádosti.

v tabulce zmíněné dotační programy (DP):

1.I. podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

3.c. podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

3.d. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin

3.e. prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

3.i. použité uznané a mořené osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch

9.A.a. speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.

9.A.b. speciální poradenství pro rostlinnou výrobu

Začátek příjmu žádostí: Ukončení příjmu žádostí: Dotační programy
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 29.6.2018 včetně 3.i., 9.A.a., 9.A.b.1.–3.
Od 1.6.2018 včetně Do 29.6.2018 včetně 1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 19.A.

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.11.
Počasí na den 21.11.
0°C / 3°C

22.11.
Počasí na den 22.11.
0°C / 3°C

23.11.
Počasí na den 23.11.
1°C / 4°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A