Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Připomínáme, že žádosti dle Zásad se podávají papírově vždy ve dvojím originálním vyhotovení včetně všech příloh – viz Organizační pokyny na str. 13 Zásad, kde je podrobně popsán obecný postup podání žádosti.

v tabulce zmíněné dotační programy (DP):

1.I. podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

3.c. podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

3.d. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin

3.e. prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

3.i. použité uznané a mořené osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch

9.A.a. speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.

9.A.b. speciální poradenství pro rostlinnou výrobu

Začátek příjmu žádostí: Ukončení příjmu žádostí: Dotační programy
Od nabytí účinnosti Zásad včetně Do 29.6.2018 včetně 3.i., 9.A.a., 9.A.b.1.–3.
Od 1.6.2018 včetně Do 29.6.2018 včetně 1.I., 3.c., 3.d., 3.e., 19.A.

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Dovolujeme si Vás upozornit na nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018 – tzv. Národních dotací (ND):

» více

Zákaz odběru povrchových vod na Českolipsku

7.6.2018

Upozorňujeme občany, že od 1. 6. 2018 platí veřejná vyhláška, která ZAKAZUJE odběr povrchových vod. Toto nařízení platí do 30. 9. 2018.

» více

14.ročník Krajského dne koně

25.5.2018

V sobotu dne 2. 6. 2018 se uskuteční tradiční již 14. ročník Krajského dne koně „Já mám koně“.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

16.07.
Počasí na den 16.07.
14°C / 27°C

17.07.
Počasí na den 17.07.
14°C / 27°C

18.07.
Počasí na den 18.07.
13°C / 26°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A