ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

12.4.2024

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků. Do doby navrácení prostředků zpět do státního rozpočtu musí být těmto podnikům pozastaveno udělování anebo vyplácení jakýchkoliv jiných národních dotací.

ČR obdržela dne 5. dubna 2024 písemné rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých velkým podnikům v letech 2016 a 2017 v rámci dotačních programů MZe „1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích ve školkách“ a „1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů“. Důvodem neslučitelnosti podpor bylo nesplnění jedné ze základních podmínek v rámci tzv. motivačního účinku podpory.

Tomuto rozhodnutí předcházelo více než tři roky trvající hloubkové šetření Komise (tzv. formální vyšetřovací řízení), které Komise zahájila dne 12. ledna 2021 a v rámci něhož již byla ČR vyzvána k vybrání poskytnutých dotací od příslušných velkých podniků nazpět.

S negativním rozhodnutím Komise souvisí vydání tzv. inkasního příkazu ze strany poskytovatele a nutnost pozastavit udělení anebo vyplacení jakýchkoliv jiných národních dotací. V praxi to znamená, že žádný z poskytovatelů národních dotací v ČR nesmí poskytnout anebo vyplatit jakoukoliv další veřejnou podporu dotčenému podniku do doby, než tento podnik dříve čerpanou protiprávní a neslučitelnou podporu vrátí, a to včetně stanovených úroků. Tato podmínka se přitom vztahuje nejen na samotného příjemce podpory, ale na celou skupinu podniků, se kterými je příjemce propojen ve smyslu jedné hospodářské entity („jednoho podniku“).

Jakmile poskytovatel přikáže příjemcům navrátit podpory včetně úroků, bude na stránkách MZe uveden seznam dotčených podniků, na které se aktuálně nesplacený inkasní příkaz k navrácení podpory vztahuje.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A