Africký mor prasat v ČR

11.12.2018

10. 12. 2018

Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 181 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 168 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek jednoho vyšetření. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1138 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 8879 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1416), Hodonín (1415) a Kroměříž (1317). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

26. 11. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 178 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 166 případech bylo vyšetření negativní. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1117 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 8420 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1338), Hodonín (1335) a Kroměříž (1285). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

19. 11. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 178 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 164 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek dvou vyšetření. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1108 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 8142 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1299), Hodonín (1270) a Kroměříž (1258). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

12. 11. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 177 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 164 případech bylo vyšetření negativní. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1099 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7891 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1257), Kroměříž (1232) a Hodonín (1221). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

5. 11. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 176 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 164 případech bylo vyšetření negativní. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1090 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7715 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1243), Kroměříž (1220) a Hodonín (1163). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

 

Přejít na předchozí události >

 

 

Vymezení oblastí AMP, vyplácení nálezného, zástřelného a náhrad !

Nařízení vydaná SVS !

Postupy při nálezu uhynulého divokého prasete a při lovu !

Preventivní opatření v chovech prasat

Leták - Kritéria biologické bezpečnosti pro chovy prasat (481,7 KB)

 

Africký mor prasat – informace o nákaze

Mapy

Výsledky vyšetření nalezených uhynulých prasat v okrese Zlín

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření

Projekt africký mor prasat

 

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR

 

Elektronická příručka OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) věnovaná problematice afrického moru prasat u prasat divokých a biologické bezpečnosti při lovu

Jedná se o živý dokument v angličtině, který je průběžně v případě nutnosti doplňován a aktualizován.

 

 

 


Předchozí události

 

31. 10. 2018
Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření afrického moru prasat (AMP) na území ČR, která nově definují několik omezení vztahujících se k dovozu loveckých trofejí, vývozu živých prasat z ČR a používání sena a slámy ze zemí s výskytem AMP.
Nařízení nově zakazuje dovážet za účelem zhotovení loveckých trofejí těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře. Dále se rovněž zakazuje používat v chovech prasat domácích seno a slámu, které pocházejí ze zemí, které jsou zasaženy AMP. Oba zákazy se týkají států, ve kterých se vyskytuje AMP v chovech prasat domácích nebo u prasat divokých, tedy ze zemí, které jsou uvedeny v příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU. Seznam těchto zemí najdete na Seznam zemí uvedených v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.
Dalším novým opatřením je zákaz odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí.

29. 10. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 176 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 162 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1070 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7545 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Uherské Hradiště (1223), Kroměříž (1198) a Hodonín (1136). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.


24. 10. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 176 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 162 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1067 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7345 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Kroměříž (1172), Uherské Hradiště (1168) a Hodonín (1097). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

15. 10. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 174 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 160 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1050 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7174 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Kroměříž (1142), Uherské Hradiště (1137) a Hodonín (1071). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

8. 10. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 171 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 156 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření tří zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1048 divočáků, za uplynulý týden devět. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 7032 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Kroměříž (1131), Uherské Hradiště (1120) a Hodonín (1045). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

3. 10. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 169 nálezů. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených v zamořené oblasti. Poslední pozitivně testovaný nález pochází z letošního dubna a jednalo se o kus uhynulý již několik měsíců předtím. Ve 156 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření jednoho zbývajícího kusu. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 1037 divočáků, za uplynulý týden pět. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného během února katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků. V oblasti s intenzivním odlovem bylo ve stejném období zastřeleno 6899 divokých prasat. Nejvíce lovili myslivci v okresech Kroměříž (1119), Uherské Hradiště (1092) a Hodonín (1028). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Odstávka Portálu farmáře a www.szif.cz 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00.

13.6.2019

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od pátku 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00 nedostupné Portál farmáře SZIF a www.szif.cz.

» více

Páté číslo "Zpráv z Ministerstva zemědělství" v tomto roce

31.5.2019

Témata jako "Zákaz dvojí kvality", "Racionálně o řepce" a další v novém vydání Zpráv

» více

Zrušení semináře

10.5.2019

Implementace GDPR v agrárním sektoru

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

17.06.
Počasí na den 17.06.
14°C / 25°C

18.06.
Počasí na den 18.06.
15°C / 26°C

19.06.
Počasí na den 19.06.
16°C / 28°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A