Liberecký kraj odstartoval soutěž o Regionální potravinu 2019

10.5.2019

Jste producenty potravin a jste přesvědčeni, že vaše výrobky patří mezi nejlepší v kraji? Přihlaste se do soutěže o prestižní značku Regionální potravina Libereckého kraje. Přesvědčte veřejnost o kvalitě svých výrobků a podpořte tím regionální zemědělce a producenty potravin. Příjem přihlášek končí 23. května 2019. Za účast v soutěži se neplatí žádný poplatek.

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tedy firem s počtem maximálně 250 zaměstnanců.

Regionální potravina Liberecký kraj – výzva k podávání přihlášek

Ministerstvo zemědělství již desátým rokem realizuje projekt Regionální potravina, který seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Součástí této kampaně je značka „Regionální potravina“, která se koná již po desáté i v Libereckém kraji.

Regionální agrární rada Libereckého kraje tímto vyhlašuje:

Příjem přihlášek do soutěže "Regionální potravina"

v Libereckém kraji probíhá do 23. 5. 2019

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je provozovatelem potravinářského podniku  na území Libereckého kraje.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je přihlašován do soutěže o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben v Libereckém kraji a obsahovat minimálně 70% podíl surovin z Libereckého kraje, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Libereckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

 

V případě kategorie 1 a 2 podle Hlavy I odst. 1 písm. m) se původ suroviny z daného regionu, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, vztahuje pouze na chov a porážku. ( viz Metodika Hlava Iodst.1 písm.o)

Výrobky lze přihlásit do těchto kategorií:

 1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a v termínu vyhlašovateli doručit

 • Přihlášku (část A-D) k přihlášenému výrobku. Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie, je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.
 • Žadatel je povinen současně s přihláškou předložit u baleného výrobku srozumitelnou a čitelnou etiketu všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže, u nebaleného výrobku přiložit fotografii výrobku.
 • Kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců.
 • Žadatel je povinen dodat v termínech stanovených vyhlašovatelem soutěže hodnotitelské komisi konkrétní výrobek, který bude předmětem hodnocení, v odpovídajícím množství.

Pro přihlášení do soutěže věnujte pozornost Metodice pro udělování značky Regionální potravina platné k 1. 1. 2019  vč. příloh A, B, C, D. Především ustanovením Hlavy 1.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici také na stránkách www.regionalnipotravina.cz nebo www.apic.cz  pod odkazem Regionální potravina Liberecký kraj 2019.  Osobně si je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady Libereckého kraje.

Dokumentace poskytnutá k žádostem o udělení značky „Regionální potravina“ se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo.

Způsob přijímání přihlášek do soutěže:

Osobně nebo poštou na adrese: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III – Jeřáb,

Datovou schránkou: wnvaffu

E mailem: info@apic.cz ; pachlova@apic.cz

Přihlašování do soutěže pro jednotlivé výrobky probíhá průběžně do 23.5.2019. Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu přihlášek. K zamezení vyřazování výrobků z administrativních důvodů je pracoviště Regionální agrární rady Libereckého kraje plně k dispozici. Na výzvu vyhlašovatele bude případné doplnění přihlášky probíhat do 27. 5. 2019.

Kontaktní osoba:
Vladimíra Pachlová 
tel: +420 774 440 567
email: pachlova@apic.cz

Na spolupráci s Vámi se těší Regionální agrární rada Libereckého kraje

 

Přílohy: Metodika pro udělování značky Regionální potravina vč. příloh A, B, C, D

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Odstávka Portálu farmáře a www.szif.cz 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00.

13.6.2019

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od pátku 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00 nedostupné Portál farmáře SZIF a www.szif.cz.

» více

Páté číslo "Zpráv z Ministerstva zemědělství" v tomto roce

31.5.2019

Témata jako "Zákaz dvojí kvality", "Racionálně o řepce" a další v novém vydání Zpráv

» více

Zrušení semináře

10.5.2019

Implementace GDPR v agrárním sektoru

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

18.10.
Počasí na den 18.10.
8°C / 17°C

19.10.
Počasí na den 19.10.
7°C / 16°C

20.10.
Počasí na den 20.10.
7°C / 16°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A