Liberecký kraj odstartoval soutěž o Regionální potravinu 2020

10.6.2020

Regionální potravina Liberecký kraj –

výzva k podávání přihlášek

Avizo RP_2020

Ministerstvo zemědělství již jedenáctým rokem zastřešuje projekt Regionální potravina, který seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky a podporuje lokální výrobce potravin. Součástí této kampaně je soutěž o značku „Regionální potravina“, která se koná již po jedenácté i v Libereckém kraji.

 

Regionální agrární rada Libereckého kraje tímto vyhlašuje:

Příjem přihlášek do soutěže "Regionální potravina"

v Libereckém kraji probíhá do 23. 6. 2020

Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je provozovatelem potravinářského podniku  na území Libereckého kraje.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je přihlašován do soutěže o udělení značky „Regionální potravina“, musí být vyroben v Libereckém kraji a obsahovat minimálně 70% podíl surovin z Libereckého kraje, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Libereckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

V případě kategorie 1 a 2 podle Hlavy I odst. 1 písm. m) se původ suroviny z daného regionu, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, vztahuje pouze na chov a porážku. ( viz Metodika Hlava Iodst.1 písm.o)

Výrobky lze přihlásit do těchto kategorií:

 1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a v termínu vyhlašovateli doručit

 • Přihlášku (část A-D) k přihlášenému výrobku. Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie, je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou. Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.
 • Žadatel je povinen současně s přihláškou předložit u baleného výrobku srozumitelnou a čitelnou etiketu všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže, u nebaleného výrobku přiložit fotografii výrobku.
 • Kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců.
 • Žadatel je povinen dodat v termínech stanovených vyhlašovatelem soutěže hodnotitelské komisi konkrétní výrobek, který bude předmětem hodnocení, v odpovídajícím množství.

Pro přihlášení do soutěže věnujte pozornost Metodice pro udělování značky Regionální potravina platné k 10. 2. 2020  vč. příloh A, B, C, D. Především ustanovením Hlavy I.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici na stránkách www.regionalnipotravina.cz nebo www.apic.cz  pod odkazem Regionální potravina Liberecký kraj 2020.  Osobně si je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady Libereckého kraje.

Dokumentace poskytnutá k žádostem o udělení značky „Regionální potravina“ se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo.

Způsob přijímání přihlášek do soutěže:

Osobně nebo poštou na adrese: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III – Jeřáb,

Datovou schránkou: wnvaffu

E mailem: info@apic.cz ; pachlova@apic.cz

Přihlašování do soutěže pro jednotlivé výrobky probíhá průběžně do 23. 6. 2020. Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu přihlášek. K zamezení vyřazování výrobků z administrativních důvodů je pracoviště Regionální agrární rady Libereckého kraje plně k dispozici. Na výzvu vyhlašovatele bude případné doplnění přihlášky probíhat do 30. 6. 2020

 

Kontaktní osoba:
Vladimíra Pachlová 
tel: +420 774 440 567
email: pachlova@apic.cz

Na spolupráci s Vámi se těší Regionální agrární rada Libereckého kraje

Vzory vyplněných žádostí pro všechny kategorie naleznete zde.


Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.08.
Počasí na den 04.08.
12°C / 20°C

05.08.
Počasí na den 05.08.
12°C / 24°C

06.08.
Počasí na den 06.08.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A