Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ na období 2004 – 2006 (Pravidla)

27.4.2006

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí v rámci 9. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství Dne 26. dubna 2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, které je plané pro 9. kolo příjmu žádostí o podporu (10. - 28. dubna 2006) Článek: 37330 Vydáno: 26.4.2006 Ministerstvo zemědělství Č.j. 13126/2006-11000 Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ na období 2004 – 2006 (Pravidla) Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP, vědomo si současného zatížení místních úřadů v souvislosti s řešením povodňové situace využívá možnosti dané bodem 15 Závěrečného ustanovení Obecných podmínek Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství a provádí zpřesnění Pravidel písm. c), bodu 4. Náležitosti a postup při podávání žádosti o finanční pomoc, Části A, Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství, tj. mimořádné prodloužení lhůty pro předložení povinných příloh uvedených v Části B, Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství, které žadatelé nemohou z objektivních příčin (zatížení místních úřadů vydávajících přílohy/potvrzení v důsledku povodní) předložit spolu se žádostí jak požadují Pravidla. Zpřesnění Pravidel umožňuje žadatelům, kteří se zaregistrují v 9. kole příjmu žádostí (pro všechny vyhlášené tituly) předložit některé přílohy/potvrzení v prodlouženém termínu, tj. do 28. května 2006. Část A - Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství, bod 4. - Náležitosti a postup při podávání žádosti o finanční pomoc, písm.c): Původní text: „….Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro zaregistrování žádosti. ………….“ Zpřesněný text: „…...Předložení povinných příloh je podmínkou pro zaregistrování žádosti s výjimkou povinných příloh/potvrzení, které s ohledem na povodňovou situaci může žadatel předložit v prodlouženém termínu do 28. května 2006 za předpokladu, že současně doloží potvrzení příslušných institucí (vydávajících povinné přílohy/potvrzení pro žadatele), že v důsledku povodňové situace nemohly požadované dokumenty v určitém termínu vydávat. ….“ V Praze dne 26. dubna 2006 Ing. Jan Mládek, CSc., v. r. © 2006 Ministerstvo zemědělství
Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A