Operační programy

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla

20.12.2012, redakce Apic

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1, opatření 2.4 záměr a) a opatření 3.3 záměr e)

» více


Devátá výzva Operačního programu životní prostředí v rámci osy 1 OPŽP

23.3.2009, redakce APIC

žádosti o podporu v rámci velkých projektů pro prioritní osu 1 jsou příjmány od 23.3.2009 do 14.12.2009

» více


Návrh Operačního programu Životní prostředí

26.6.2006, redakce APIC

Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007–2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

» více


Závěry 6. zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství

21.6.2006, redakce APIC

Ve dnech 12. a 13. června 2006 se ve Znojmě sešel na svém šestém zasedání Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Jednání se zúčastnili i zástupci Evropské komise (generálního ředitelství pro zemědělství a generálního ředitelství pro rybolov).

» více


Zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství pro podopatření 2.1.4. a opatření 2.3.

5.6.2006, redakce APIC

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství

» více


Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ na období 2004 – 2006 (Pravidla)

27.4.2006, redakce APIC

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí v rámci 9. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství Dne 26. dubna 2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, které je plané pro 9. kolo příjmu žádostí o podporu (10. - 28. dubna 2006)

» více


Připomínáme podávání žádostí do 9. kola Operačního programu

23.3.2006, redakce APIC

Seznam opatření na která je možno v 9. kole podávat žádosti

» více


Konečné sestavy přijatých žádostí pro 8. kolo Operačního programu

1.3.2006, redakce APIC

Počet podaných a přijatých žádostí dle jednotlivých SZIF NUTS II

» více


Instruktážní list pro vyplňování žádostí o finanční pomoz z Operačního programu Zemědělství

8.2.2006, redakce APIC

Jasně a srozumitelně jak vyplnit žádost z OP Zemědělství

» více


Seminář na téma Dotace z operačního programu a Leader ČR

6.2.2006, Jitka Tvrzníková

V pondělí 13.2.2006 v 9:00 se koná seminář na téma čerpání dotací z Operačního programu a LEADER ČR v Novém Městě pod Smrkem v městské knihovně.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.04.
Počasí na den 22.04.
0°C / 7°C

23.04.
Počasí na den 23.04.
2°C / 8°C

24.04.
Počasí na den 24.04.
1°C / 7°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A