Vláda ČR schválila Národní strategický plán rozvoje venkova

18.5.2006

V letech 2007–2013 by se mělo podle národního strategického plánu do zemědělství a rozvoje venkova investovat 93 miliard korun. 73 miliard by poskytla Evropská unie a zbytek by šel z národního rozpočtu. Z celkového ročního přídělu dává schválený materiál 22,39 % finančních prostředků na osu I – posílení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Ose II týkající se zlepšování životního prostředí a krajiny strategie dává 55,2 % finančních prostředků. Na osu III týkající se diverzifikace hospodářství venkova a zlepšování kvality života v těchto oblastech, má být přiděleno 16,93 % finančních prostředků. Leader, jenž podporuje iniciativu a podnikavost lidí na venkově obdrží podle schváleného plánu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 5 % financí. Národní strategický plán (NSP) musí členské země Unie předložit Evropské komisi nejpozději do 20. května. Z NSP, který stanoví hlavní cíle a rozdělení peněz mezi osy, pak teprve vyjde program rozvoje venkova ČR, který už bude obsahovat konkrétní opatření a příslušné finanční částky. Podle ministerstva zemědělství, předkladatele strategického plánu, je NSP vyváženým kompromisem a jak říká Tomáš Zídek, agrární poradce Strany zelených, který se na tvorbě strategického plánu za Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky podílel, to, jak jsou peníze rozdělené mezi jednotlivé osy, je asi jediné možné řešení a doplňuje, že: „Zásadní problém ale je, že na celý EAFRD by mělo být víc peněz. Nikdo dosud nevysvětlil, jak se k tomuto finančnímu přídělu dospělo, a to si rozhodla Česká republika sama, nikoli Evropská unie.“ Pokud by se podle Zídka podařilo po volbách novému kabinetu zdroje fondu posílit, pak by bylo nutné přidat ose III a podpořit hledání dalších možností příjmů obyvatel venkova. „Pro definování dotací bude zásadní až vlastní program rozvoje venkova, který už projedná nová vláda. Ještě důležitější budou vládní nařízení, která upřesní konečnou podobu jednotlivých podpor. Ta se budou schvalovat až na podzim,“ předpokládá Tomáš Zídek a upřesňuje, že: „Teprve pak budeme moci říci, že dotace jsou nastaveny správně, že jsme se poučili z obtíží a chyb, nebo zda si na dalších sedm let opakujeme ty samé těžkosti.“ Jak nevládní agrární organizace, tak účastníci celonárodních diskusí v krajích požadovali více peněz na potřebnou modernizaci v zemědělství (osa I). Oproti výchozímu návrhu byla nakonec částka trochu navýšena, přidalo se však především ose III proto, aby se v programu rozvoje venkova mohly více podpořit čističky odpadních vod a výstavba bioplynových stanic. V ose II se počítá především s posílením obnovy lesnictví. Spolu s EAFRD se budou moci pro rozvoj českého venkova a zemědělství využívat i další fondy.
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A