Zapojení nových členských zemí do společné zemědělské politiky

30.3.2007

Schválený podnět zdůrazňuje, že nové země, které se staly členy EU v roce 2004, měly zatím z rozšíření v oblasti zemědělství a potravinářství pouze částečný prospěch. Na druhou stranu ale musely vynaložit nemalé úsilí a prostředky při zavádění administrativních a zdravotních pravidel SZP, vyrovnat se růstem nákladů na výrobu, omezeným rozsahem programu SAPARD (pomoc pro kandidátské země v oblasti zemědělství), značnými obtížemi při uskutečňování programů pro rozvoj venkova a zastavením nebo poklesem produkce v některých sektorech následkem nedostatečnosti přidělených prostředků.

Poslanci proto žádají Komisi, aby si uvědomila problémy, kterým jsou vystaveny nové členské státy a navrhla vhodná řešení bez toho, aby se odchýlila od pravidel řídicích aplikaci SZP.

Nerovné konkurenční podmínky Podle poslanců dlouhodobé postupné zavádění přímé pomoci v průběhu devíti let od aktu přistoupení vychází v nových členských státech z nízkého základu (25 % částek vyplácených v EU). To vede k nerovným konkurenčním podmínkám mezi zemědělci v Unii.

Dále zpráva zdůrazňuje, že tyto země byly donuceny používat systém doplňkových vnitrostátních přímých plateb, tedy formu spolufinancování a téměř zpětného převedení přímých plateb Společenství do působnosti členských států, což vedlo ke značným politickým a hospodářským potížím v některých nových státech vzhledem k tomu, že tento systém velmi zatížil národní rozpočet a omezil možnost aplikovat systém státní pomoci.

Ovoce a zelenina, ruské embargo, kukuřice a med
Parlament ve zprávě Komisi a Radě rovněž vytýká, že se ukázaly jako pomalé a neochotné porozumět specifickým problémům těchto zemí a poskytnout jim nezbytnou pomoc. Jako příklady zpráva uvádí problémy na trhu s ovocem a zeleninou, zvláště co se týká bobulovin a jablek. Dále zmiňuje neoprávněné zablokování polského exportu do Ruska a Ukrajiny ze strany těchto dvou zemí a navrhované zrušení intervenčních pravidel týkajících se kukuřice a dovozu medu ze třetích zemí.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.02.
Počasí na den 27.02.
0°C / 7°C

28.02.
Počasí na den 28.02.
0°C / 7°C

01.03.
Počasí na den 01.03.
0°C / 8°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A