SměrniceEvropská komise přijala nová nařízení na podporu de minimis

3.1.2014, redakce APIC

Komise dne 18. prosince 2013 přijala dvě nová nařízení na podporu de minimis a dne 24. prosince 2013 je zveřejnila v Úředním věstníku EU.

» více


Směrnice EU pro fumiganty

3.4.2008, redakce APIC

Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 se týká posklizňového ošetření plodin prostřednictvím fumigantů.

» více


Směrnice ES s požadavky na označování potravin nad rámec směrnice 2000/13/ES

4.2.2008, redakce APIC

Směrnice 2008/5/ES zrušuje směrnici 94/54/ES a slučuje požadavky ohledně balicích plynů, sladidel a lékořice.

» více


Unie omezí použití pesticidů

19.12.2007, redakce APIC

Razantní omezení použití pesticidů řeší nová směrnice Evropské komise, kterou včera projednala Rada ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Záměrem je nejen snížení používání přípravků na ochranu rostlin a stanovení optimálního způsobu jejich aplikace, ale také zavedení efektivních a jednotných kontrol v jednotlivých členských státech a jejich vzájemné uznávání.

» více


Směrnice o ochraně půdy

15.11.2007, redakce APIC

Evropský parlament v prvním čtení přijal návrh směrnice o ochraně půdy.

» více


Aktuální rozhodnutí v EU ohledně přípravků na ochranu rostlin

6.6.2007, redakce APIC

Příloha I směrnice 91/414/EHS, která obsahuje seznam látek schválených pro určitý účel ochrany rostlin, je průběžně upravována na základě žádostí a provedených šetření.

» více


GMO a Evropa

2.6.2006, redakce APIC

Evropská unie není jednotná v názoru na geneticky upravené plodiny (GMO). Jednotný trh Evropské unie však chce jednotné řešení, jehož dosažení se stává tvrdým oříškem. Pět z pětadvaceti zemí EU se staví proti, deset pak pravidelně hlasuje na podporu GMO a zbylé státy váhají.

» více


Prezident COPA požaduje zlepšení koordinace a financování zemědělského výzkumu v EU

5.10.2005, redakce APIC

Prezident COPA (Commité des Organisations Professionelles Agricoles de L´Union Européenne – Výbor profesních zemědělských organizací EU) Rudolf Schwarzböck respektuje výzvu bývalého komisaře EU pro zemědělství Fischlera, který požaduje větší koordinaci výzkumu a vědy na evropské úrovni „v evropštějším duchu“.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.01.
Počasí na den 21.01.
0°C / 3°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
0°C / 7°C

23.01.
Počasí na den 23.01.
0°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A