Směrnice o ochraně půdy

15.11.2007

Mezi klíčové body legislativního textu patří návrh na zřízení veřejných registrů kontaminovaných lokalit v EU. Členským státům je zároveň ukládána povinnost vypracovat sanační strategie, při uplatňování ustanovení této směrnice jim však bude poskytnuta jistá míra flexibility.

Cílem zprávy, kterou vypracovala Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES (EPP-ED, ES), je jednak podpořit udržitelné využívání půdy a jednak zamezit degradaci půdy z důvodu klimatických změn, případně omezit či napravit její důsledky.

Návrh směrnice by měl sjednotit evropské politiky v této oblasti a příslušná legislativní ustanovení, která jsou v současné době rozčleněna do souboru několika různých textů, jimž se řídí např. nakládání s odpady, pesticidy nebo ochrana přírody.

Další informace naleznete na parlamentním webu:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-12976-316-11-46-911-20071113IPR12975-12-11-2007-2007-true/default_cs.htm

Zdroj: European Parlament, Directorate General for Information, Czech Press Division

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

13. – 14. 10. 2021 Jizerský dřevorubec

1.10.2021

Žáci lesnických škol soutěží v práci s motorovou pilou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.11.
Počasí na den 28.11.
-1°C / 3°C

29.11.
Počasí na den 29.11.
-3°C / 1°C

30.11.
Počasí na den 30.11.
-4°C / 2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A