HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004

Poslední uvedené opatření, Technická pomoc, je zaměřeno na podporu aktivit nezbytných pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití HRDP a zdokonalování opatření obsažených v tomto HRDP. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Práce budou mít především formu odborných studií, sběrů a analýzy dat, vypracování informačních materiálů a dalších aktivit spojených se šířením informací o zaváděných opatřeních. Příjemcem této dotace je Ministerstvo zemědělství.

Opatření HRDP budou uplatňována na celém území České republiky. Struktura předběžného hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova pro Českou republiku 2004 – 2006 se drží zadávací dokumentace Structural Funds Assistance to the Czech Republic (Terms of Reference). Při zpracování předběžného hodnocení vycházel tým hodnotitelů z následujících metodologických podkladů: Nařízení Rady (ES) 1257/1999, 1260/1999, 438/2001, 445/2002, metodickými pokyny a materiály týkajícími se předběžných hodnocení (The MEANS Collection) a dokumentu Evaluation of rural development programmes 2000 -2006 supported from the European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, Guidelines, Directorate General for Agriculture, 1999.

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (velikost: 138 KB)
PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE ŽÁDAJÍCÍHO O PODPORU NA MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) (velikost: 889 KB)
Žádost o poskytnutí dotace v rámci SAPS a LFA (velikost: 241 KB)
Čestné prohlášení o chovu koní (velikost: 64 KB)
Metodika k provádění opatření „Vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (LFA)“ (velikost: 442 KB)
Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření (velikost: 883 KB)
Postupy při vyplňování formuláře žádostí pro agro-environmentálních opatření (velikost: 1,27 MB)
Zákres agroenvironmentálních opatření do map (velikost: 179 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 167 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 173 KB)
HRDP – Lesnictví (velikost: 409 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 1 (velikost: 266 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 2 (velikost: 196 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 3 (velikost: 169 KB)
Zdroj: SZIF, http://www.szif.cz

Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A