HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004

Poslední uvedené opatření, Technická pomoc, je zaměřeno na podporu aktivit nezbytných pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití HRDP a zdokonalování opatření obsažených v tomto HRDP. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Práce budou mít především formu odborných studií, sběrů a analýzy dat, vypracování informačních materiálů a dalších aktivit spojených se šířením informací o zaváděných opatřeních. Příjemcem této dotace je Ministerstvo zemědělství.

Opatření HRDP budou uplatňována na celém území České republiky. Struktura předběžného hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova pro Českou republiku 2004 – 2006 se drží zadávací dokumentace Structural Funds Assistance to the Czech Republic (Terms of Reference). Při zpracování předběžného hodnocení vycházel tým hodnotitelů z následujících metodologických podkladů: Nařízení Rady (ES) 1257/1999, 1260/1999, 438/2001, 445/2002, metodickými pokyny a materiály týkajícími se předběžných hodnocení (The MEANS Collection) a dokumentu Evaluation of rural development programmes 2000 -2006 supported from the European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, Guidelines, Directorate General for Agriculture, 1999.

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (velikost: 138 KB)
PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE ŽÁDAJÍCÍHO O PODPORU NA MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) (velikost: 889 KB)
Žádost o poskytnutí dotace v rámci SAPS a LFA (velikost: 241 KB)
Čestné prohlášení o chovu koní (velikost: 64 KB)
Metodika k provádění opatření „Vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (LFA)“ (velikost: 442 KB)
Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření (velikost: 883 KB)
Postupy při vyplňování formuláře žádostí pro agro-environmentálních opatření (velikost: 1,27 MB)
Zákres agroenvironmentálních opatření do map (velikost: 179 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 167 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 173 KB)
HRDP – Lesnictví (velikost: 409 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 1 (velikost: 266 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 2 (velikost: 196 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 3 (velikost: 169 KB)

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

23.01.
Počasí na den 23.01.
-2°C / 2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A