HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004

Poslední uvedené opatření, Technická pomoc, je zaměřeno na podporu aktivit nezbytných pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití HRDP a zdokonalování opatření obsažených v tomto HRDP. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Práce budou mít především formu odborných studií, sběrů a analýzy dat, vypracování informačních materiálů a dalších aktivit spojených se šířením informací o zaváděných opatřeních. Příjemcem této dotace je Ministerstvo zemědělství.

Opatření HRDP budou uplatňována na celém území České republiky. Struktura předběžného hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova pro Českou republiku 2004 – 2006 se drží zadávací dokumentace Structural Funds Assistance to the Czech Republic (Terms of Reference). Při zpracování předběžného hodnocení vycházel tým hodnotitelů z následujících metodologických podkladů: Nařízení Rady (ES) 1257/1999, 1260/1999, 438/2001, 445/2002, metodickými pokyny a materiály týkajícími se předběžných hodnocení (The MEANS Collection) a dokumentu Evaluation of rural development programmes 2000 -2006 supported from the European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, Guidelines, Directorate General for Agriculture, 1999.

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (velikost: 138 KB)
PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE ŽÁDAJÍCÍHO O PODPORU NA MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) (velikost: 889 KB)
Žádost o poskytnutí dotace v rámci SAPS a LFA (velikost: 241 KB)
Čestné prohlášení o chovu koní (velikost: 64 KB)
Metodika k provádění opatření „Vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (LFA)“ (velikost: 442 KB)
Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření (velikost: 883 KB)
Postupy při vyplňování formuláře žádostí pro agro-environmentálních opatření (velikost: 1,27 MB)
Zákres agroenvironmentálních opatření do map (velikost: 179 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 167 KB)
AEO – OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PASTEVNÍHO OBDOBÍ (velikost: 173 KB)
HRDP – Lesnictví (velikost: 409 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 1 (velikost: 266 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 2 (velikost: 196 KB)
Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy, strana 3 (velikost: 169 KB)
Zdroj: SZIF, http://www.szif.cz

Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.03.
Počasí na den 21.03.
5°C / 14°C

22.03.
Počasí na den 22.03.
6°C / 16°C

23.03.
Počasí na den 23.03.
6°C / 15°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A