Nové potravinářské předpisy EU - srpen 2005

6.9.2005

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

CLA, DANĚ
Nařízení 1282/2005/ES, kterým se mění nařízení 2007/2000/ES s ohledem na nařízení 1789/2003/ES a 1810/2004/ES, kterými se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
OJ L 203, 4. 8. 2005, s. 6
Nařízení 1309/2005/ES, kterým se mění nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně.
OJ L 208, 11. 8. 2005, s. 12
Nařízení 1380/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze.
OJ L 220, 25. 8. 2005, s. 3

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 1299/2005/ES, kterým se mění přílohy I a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fenoxymethylpenicilin, foxim, norgestomet a thiamfenikol.
OJ L 206, 9. 8. 2005, s. 4
Nařízení 1356/2005/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu oxolinovou a morantel.
OJ L 214, 19. 8. 2005, s. 3
Směrnice 2005/48/ES, kterou se mění směrnice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
OJ L 219, 24. 8. 2005, s. 29

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1357/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Chevrotin (CHOP).
OJ L 214, 19. 8. 2005, s. 6

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1294/2005/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.
OJ L 205, 6. 8. 2005, s. 16
Nařízení 1318/2005/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.
OJ L 210, 12. 8. 2005, s. 11
Nařízení 1336/2005/ES, kterým se mění příloha III nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.
OJ L 211, 13. 8. 2005, s. 11

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/608/ES], kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádí na trh produkt z kukuřice (Zea mays L., linie MON 863) geneticky modifikovaný pro rezistenci vůči bázlivci kukuřičnému.
OJ L 207, 10. 8. 2005, s. 17

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1358/2005/ES, kterým se stanoví váhové koeficienty výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2005/06.
OJ L 214, 19. 8. 2005, s. 9
Rozhodnutí [2005/620/ES], kterým se mění příloha II rozhodnutí [79/542/EHS], pokud jde o dovoz čerstvého masa z Argentiny a Ruska.
OJ L 216, 20. 8. 2005, s. 11

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1310/2005/ES, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek.
OJ L 208, 11. 8. 2005, s. 16
Nařízení 1319/2005/ES o otevření a správě autonomní celní kvóty pro konzervované houby od 1. října 2005.
OJ L 210, 12. 8. 2005, s. 13
Nařízení 1320/2005/ES o otevření a správě autonomní celní

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.03.
Počasí na den 21.03.
5°C / 14°C

22.03.
Počasí na den 22.03.
6°C / 16°C

23.03.
Počasí na den 23.03.
6°C / 15°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A