Evropská komise přijala nová nařízení na podporu de minimis

3.1.2014

Nově přijatým nařízením na podporu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby je nařízení Komise (EU) Otevírá se do nového okna. č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v ostatních odvětvích (mimo zemědělství a rybolov) nařízení Komise (EU) Otevírá se do nového okna. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Tato nová nařízení nahradí stávající nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Přestože nová nařízení vstoupila v platnost 1. ledna 2014, v České republice budou použitelná až od 1. července 2014, neboť ČR využila Otevírá se do nového okna. přechodné období a stávající nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 tak bude aplikovat až do 30. června 2014.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
11°C / 24°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A