Schválení balíčku nařízení pro programové období 2014-2020

15.1.2014

V prosinci 2013 byla schválena finální podoba balíčku nařízení, která potvrzují konečnou podobu reformy Společné zemědělské politiky EU a podobu podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020.

V návaznosti na to byla uveřejněna konečná znění příslušných nařízení, která naleznete níže.


Dne 12. 10. 2011 byl Evropskou Komisí oficiálně prezentován první návrh nařízení k rozvoji venkova na období let 2014-2020, který definoval šest základních priorit Unie, jež budou představovat nástroj podpory cílů SZP pro budoucí programové období.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 934 KB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014.


7.2.2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) - revidované konsolidované znění vypracované předsednictvím k 13. 12. 2012.


7.2.2013

Návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 784 KB)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze dne 12. 10. 2011.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
11°C / 24°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A