Nové potravinářské předpisy EU – září 2005

5.10.2005

.
HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Nařízení 1519/2005/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2006 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT.
OJ L 244, 20.09.2005, s.13
HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
HYGIENA A BEZPEČNOST
POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/649/ES], kterým se mění rozhodnutí [2003/63/ES], kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od směrnice 2000/29/ES o zavlékání škodlivých organismů, pokud jde o brambory pocházející z některých provincií Kuby, s výjimkou brambor určených k výsadbě
OJ L 238. 15.09.2005, s. 18.
Rozhodnutí [2005/661/ES], kterým se mění dodatek přílohy XIV aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení na Slovensku působící v odvětví masa
OJ L 245, 21.09.2005, s. 18
Rozhodnutí [2005/662/ES], kterým se mění rozhodnutí [2004/459/ES], kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení z odvětví mléka v Maďarsku
OJ L 245, 21.09.2005, s. 21
Rozhodnutí [2005/665/ES], kterým se mění dodatek A přílohy X aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v Maďarsku působící v odvětví masa
OJ L 247, 23.09.2005, s. 37
PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení 1458/2005/ES o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 233, 09.09.2005, s. 3
Nařízení 1459/2005/ES, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků
OJ L 233, 09.09.2005, s. 8
REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 1518/2005/ES, kterým se mění přílohy I a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o acetylisovaleryltylosin a fluazuron
OJ L 244, 20.09.2005, s. 11
NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/635/ES], kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádí na trh produkt z řepky olejné (Brassica napus L., linie GT73) geneticky modifikovaný pro toleranci vůči herbicidu glyfosátu
OJ L 228, 03.09.2005, s. 11
Doporučení [2005/637/ES], o opatřeních, která přijme držitel souhlasu, aby se předešlo jakýmkoli případným škodlivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí v případě náhodného uvolňování řepky (Brassica napus L., linie GT73 – MON-00073-7) geneticky modifikované pro zvýšení odolnosti vůči herbicidu glyfosátu
OJ L 228, 03.09.2005, s. 19
Nařízení 1567/2005/ES, kterým se mění nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 252, 28.09.2005, s. 1
KOMODITNÍ PŘEDPISY
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1512/2005/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 241, 17.09.2005, s. 15
Nařízení 1530/2005/ES, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení 1493/1999/ES pro některá stolní vína v Itálii
OJ L 246, 22.09.2005, s. 9
KOSMETIKA
Směrnice 2005/52/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku
OJ L 234, 10.09.2005, s. 9

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 9. do 30. 9. 2005

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A