Vody ke koupání budou v EU čistší díky nové směrnici

18.11.2005

Přesto po třiceti letech potřebuje modernizaci, aby odrážela poslední vědecké poznatky. Nová směrnice poskytne občanům lepší ochranu na základě nejaktuálnějšího vědeckého výzkumu. Dosažení této dohody znamená několik let tvrdé práce, ale výsledek by měl být velmi dobrý," řekl Stavros Dinas, komisař pro životní prostředí.

 

Směrnice o kvalitě vod ke koupání si klade za cíl zajistit, aby pobřežní, ale i vnitrozemské vodní plochy běžně užívané ke koupání neobsahovaly bakteriologické nebo chemické znečištění na úrovních, které by mohly znamenat ohrožení zdraví. Dosavadní směrnice, přijatá v roce 1976, je jedním z nejstarších zákonů v EU a byla hnací silou stálého zlepšování kvality koupacích vod po celé Evropě, což dokazují i každoročně zveřejňované zprávy Komise.

 

Během diskusí v Evropském parlamentu a Radě ministrů se hovořilo o přísnosti zdravotních norem, které budou muset koupaliště splňovat. Komise navrhovala tři hodnotící kategorie pro místa ke koupání: "výborné", "dobré" a "slabé". Stanovila, že všechna místa, která chtějí alespoň kategorii "dobré", musí splňovat nároky nové směrnice. Nicméně Rada ministrů měla jiný názor – žádala, aby vznikla ještě jedna kategorie mezi "dobrým" a "slabým", a to "dostačující", a k té by se měla vztahovat povolení ke koupání.

 

Mezitím, co Komise a Parlament přijaly tento návrh, Parlament přijal dodatky, které zase zpřísnily standardy pro kategorii "dostačující" a chtělo ji po osmi letech zrušit ve prospěch kategorie "dobrý". Smírčí hovory měly tyto pozice přiblížit. Nakonec podle dohody standardy kvality pro kategorii "dostačující" bude znamenat riziko mezi 7,5 a 8 % (ve srovnání s původní pozicí Rady ministrů na 9 % a 6,4 %, jež navrhoval Parlament). Současná směrnice požaduje standardy, které nesou riziko od 12 do 15 %.

 

Členské státy by měly statutu "dostačující" u svých vod dosáhnout nejpozději do konce koupací sezony roku 2015.

 

"Ač Komise by upřednostnila přísnější normy, jaké byly v původním návrhu, myslíme si, že toto je přijatelná dohoda. V každém případě, všechny vody ke koupání budou muset vyhovovat přísnějším standardům než dosud, takže dosáhneme zlepšení současné situace," vysvětlil komisař Dimas.

 

Zatímco dosavadní směrnice vyžaduje pravidelné sledování 19 škodlivých látek nebo dalších parametrů (např. barva vody), zrevidovaná směrnice redukuje tento seznam jen na dva mikrobiologické indikátory fekálního znečištění. Toto zjednodušení odráží poznatek, že fekální materiál, který se může do vod dostat třeba kvůli špatné kanalizaci, představuje primární ohrožení pro koupajíc

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.09.
Počasí na den 24.09.
9°C / 18°C

25.09.
Počasí na den 25.09.
9°C / 21°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
10°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A