Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2005

7.12.2005

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1803/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 290, 04. 11. 2005, s. 4
Nařízení 1872/2005/ES, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
OJ L 300, 17. 11. 2005, s. 33

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Rozhodnutí [2005/799/ES], kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/614/ES o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice
OJ L 301, 18. 11. 2005, s. 20

ADITIVA V KRMIVECH
Nařízení 1810/2005/ES o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 291, 04. 11. 2005, s. 5
Nařízení 1811/2005/ES o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech
OJ L 291, 04. 11.2 005, s. 12
Nařízení 1812/2005ES, kterým se mění nařízení 490/2004/ES, 1288/2004/ES, 521/2005/ES a 833/2005/ES, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupin enzymů a mikroorganismů
OJ L 291, 04. 11. 2005, s.1 8
 
REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 1822/2005/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES, pokud jde o dusičnany v určité zelenině
OJ L 293, 09. 11 .2005, s. 11
Směrnice 2005/76/ES, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici
OJ L 293, 09. 11. 2005, s. 14
Nařízení 1911/2005/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o flugestonacetát
OJ L 305, 24. 11. 2005, s. 30

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1895/2005/ES o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
OJ L 302, 19. 11. 2005, s. 28
Směrnice 2005/79/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami   
OJ L 302, 19. 11. 2005, s. 35

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1854/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de Provence - CHZO)
OJ L 297, 15. 11. 2005, s. 3
Nařízení 1855/2005/ES, kterým se doplňuje příloha nařízení 2400/96/ES, pokud jde o zápis určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige nebo Südtiroler Apfel (CHZO), Asperge des Sables des Landes (CHZO), Pâtes d’Alsace (CHZO), Jamón de Trevélez (CHZO), Oliva Ascolana del Piceno (CHOP))
OJ L 297, 15. 11. 2005, s. 5

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí [2005/783/ES], kterým se mění rozhodnutí [2001/689/ES], [2002/231/ES] a [2002/272/ES], aby se prodloužila platnost eko

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A