Co je to ekoškola?

13.12.2005

. Jde o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém jsou oceněny školy, jež se rozhodly trvale zlepšovat svoji činnost ve vztahu k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou stopu. Jde také o vzdělávací program, protože aktivity realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování znalostí o životním prostředí, stejně jako k formování zodpovědného postoje vůči němu. Všechny realizované aktivity tak mohou být plnou součástí vyučování a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu. Cílem projektu Ekoškola je učinit environmentální výchovu a praktické činnosti na ochranu životního prostředí niternou součástí života a étosu školy – jak pro žáky, tak pro zaměstnance.

 

Projekt Ekoškola může školám pomoci: zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí, snížit produkci odpadků a odpadu, snížit účty za elektřinu, vytápění a vodu, podporovat zdravý životní styl, zlepšit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy, zapojit se do života obce.

 

Co mohou v projektu školy získat?  

* Uznání a zviditelnění: Realizace projektu Ekoškola vede k prestižnímu světovému ocenění v oblasti životního prostředí. Prokazuje, že se škola  rozhodla dosáhnout nejvyšších standardů na poli environmentální výchovy a ekologicky šetrného provozu – to je něco, co můžete hlasitě oslavovat.

* Peníze a úspory: Projekt poskytuje metodické vedení při úsporách energie a vody, minimalizaci odpadu a zavedení recyklace – to všechno může vést k přímým a dlouhodobým úsporám na vaší škole.

* Podněty pro školní vzdělávací program: Zlepšovat prostředí  školy a dospět k ekologicky šetrnému provozu vyžaduje znalosti a dovednosti, které plně odpovídají požadavkům rámcového vzdělávacího programu. V projektu Ekoškola dostanete výukové materiály a jasné tipy a náměty, jak činnosti v něm realizované zařadit do vyučování a do jednotlivých předmětů.

* Vazby na místní komunitu: Realizace projektu se bude týkat nejenom celé školy, ale také širší komunity. Projekt Ekoškola pomůže budovat dobré partnerské vztahy s celou řadou skupin a subjektů tvořících vaši obec, s rodiči dětí, místními úřady, organizacemi a soukromými podniky.

* Mezinárodní kontakty: V rámci projektu mohou školy navázat kontakty s jinými Ekoškolami ve své vlastní zemi i v jakékoli další zemi účastnící se projektu. Tyto kontakty vám poslouží ke sdílení informací o životním prostředí s dalšími školami, ke zlepšování jazykové vybavenosti žáků i učitelů a mohou vést až k vzájemným kulturním výměnám.

 

Jak projekt Ekoškola funguje?

Realizace projektu na školách je přímočará, spočívá v realizaci sedmi základních kroků. Školy, které se zaregistrovaly do projektu a provedly tyto kroky, mohou zažá

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Nové šetření FADN za účetní rok 2022

13.1.2023

Nové šetření FADN za účetní rok 2022, z tohoto důvodu se na Vás obracím s žádostí o nahlášení podniků a způsobu fakturace

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.01.
Počasí na den 27.01.
-4°C / 0°C

28.01.
Počasí na den 28.01.
-4°C / 1°C

29.01.
Počasí na den 29.01.
-3°C / 1°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A