EU má první akční plán o ochraně zvířat ve své historii

31.1.2006

Cílem akčního plánu je upevnit úspěchy, kterých se doposud podařilo v ochraně zvířat dosáhnout, a navrhnout strategii, jak udržet a vylepšit ochranu zvířat v příštích 5 letech. Plán se má zaměřit na pět hlavních oblastí - zvýšit minimální standardy pro welfare zvířat; podpořit a propagovat alternativní metody pokusů bez využití zvířat; zavést standardizované ukazatele úrovně ochrany zvířat (např. pokud jde o chovy hospodářských zvířat apod.); zvýšit informovanost veřejnosti o této oblasti a podpořit mezinárodní iniciativy na poli ochrany zvířat. 

Stále vyšší procento občanů EU projevuje zájem o to, jakým způsobem je se zvířaty zacházeno. Několik nedávných průzkumů (včetně průzkumu agentury Eurobarometr a veřejné internetové konzultace, organizované Evropskou komisí ) ukázalo, že úroveň ochrany zvířat leží lidem silně na srdci. EU přijala na poli ochrany zvířat množství zákonů, tyto zákony jsou však často nedostatečné na to, aby zvířatům zaručily přijatelné životní podmínky. Zkušenost také ukázala, že přijímání jednotlivých pravidel a nařízení není samo o sobě dostačující. Je třeba sladit přístupy a strategie v různých oblastech lidské činnosti a začlenit pravidla ochrany zvířat do širších souvislostí, které zahrnují oblast zemědělství, vědeckého výzkumu, ochrany životního prostředí, lidského zdraví, zdraví zvířat či mezinárodního obchodu.  

Akční plán o ochraně zvířat je pravděpodobně druhým nejdůležitějším dokumentem EU v této oblasti, po Protokolu o ochraně zvířat, jenž je součástí tzv. Amsterodamské úmluvy z roku 1997.

 

Text tiskové zprávy Evropské komise k přijetí Akčního plánu:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/64&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Tisková zpráva Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., 24. 1. 06

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.09.
Počasí na den 24.09.
8°C / 18°C

25.09.
Počasí na den 25.09.
8°C / 21°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
9°C / 23°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A