EU má první akční plán o ochraně zvířat ve své historii

31.1.2006

Cílem akčního plánu je upevnit úspěchy, kterých se doposud podařilo v ochraně zvířat dosáhnout, a navrhnout strategii, jak udržet a vylepšit ochranu zvířat v příštích 5 letech. Plán se má zaměřit na pět hlavních oblastí - zvýšit minimální standardy pro welfare zvířat; podpořit a propagovat alternativní metody pokusů bez využití zvířat; zavést standardizované ukazatele úrovně ochrany zvířat (např. pokud jde o chovy hospodářských zvířat apod.); zvýšit informovanost veřejnosti o této oblasti a podpořit mezinárodní iniciativy na poli ochrany zvířat. 

Stále vyšší procento občanů EU projevuje zájem o to, jakým způsobem je se zvířaty zacházeno. Několik nedávných průzkumů (včetně průzkumu agentury Eurobarometr a veřejné internetové konzultace, organizované Evropskou komisí ) ukázalo, že úroveň ochrany zvířat leží lidem silně na srdci. EU přijala na poli ochrany zvířat množství zákonů, tyto zákony jsou však často nedostatečné na to, aby zvířatům zaručily přijatelné životní podmínky. Zkušenost také ukázala, že přijímání jednotlivých pravidel a nařízení není samo o sobě dostačující. Je třeba sladit přístupy a strategie v různých oblastech lidské činnosti a začlenit pravidla ochrany zvířat do širších souvislostí, které zahrnují oblast zemědělství, vědeckého výzkumu, ochrany životního prostředí, lidského zdraví, zdraví zvířat či mezinárodního obchodu.  

Akční plán o ochraně zvířat je pravděpodobně druhým nejdůležitějším dokumentem EU v této oblasti, po Protokolu o ochraně zvířat, jenž je součástí tzv. Amsterodamské úmluvy z roku 1997.

 

Text tiskové zprávy Evropské komise k přijetí Akčního plánu:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/64&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Tisková zpráva Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., 24. 1. 06

 

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

02. 06. 2024. - Chov matek

16.5.2024

Praktický seminář na Včelí farmě ve Smržově . Vrcholem včelařské práce je chov matek a s ním souvisí i tvorba oddělků

» více

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.05.
Počasí na den 22.05.
11°C / 18°C

23.05.
Počasí na den 23.05.
11°C / 20°C

24.05.
Počasí na den 24.05.
12°C / 21°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A