EU má první akční plán o ochraně zvířat ve své historii

31.1.2006

Cílem akčního plánu je upevnit úspěchy, kterých se doposud podařilo v ochraně zvířat dosáhnout, a navrhnout strategii, jak udržet a vylepšit ochranu zvířat v příštích 5 letech. Plán se má zaměřit na pět hlavních oblastí - zvýšit minimální standardy pro welfare zvířat; podpořit a propagovat alternativní metody pokusů bez využití zvířat; zavést standardizované ukazatele úrovně ochrany zvířat (např. pokud jde o chovy hospodářských zvířat apod.); zvýšit informovanost veřejnosti o této oblasti a podpořit mezinárodní iniciativy na poli ochrany zvířat. 

Stále vyšší procento občanů EU projevuje zájem o to, jakým způsobem je se zvířaty zacházeno. Několik nedávných průzkumů (včetně průzkumu agentury Eurobarometr a veřejné internetové konzultace, organizované Evropskou komisí ) ukázalo, že úroveň ochrany zvířat leží lidem silně na srdci. EU přijala na poli ochrany zvířat množství zákonů, tyto zákony jsou však často nedostatečné na to, aby zvířatům zaručily přijatelné životní podmínky. Zkušenost také ukázala, že přijímání jednotlivých pravidel a nařízení není samo o sobě dostačující. Je třeba sladit přístupy a strategie v různých oblastech lidské činnosti a začlenit pravidla ochrany zvířat do širších souvislostí, které zahrnují oblast zemědělství, vědeckého výzkumu, ochrany životního prostředí, lidského zdraví, zdraví zvířat či mezinárodního obchodu.  

Akční plán o ochraně zvířat je pravděpodobně druhým nejdůležitějším dokumentem EU v této oblasti, po Protokolu o ochraně zvířat, jenž je součástí tzv. Amsterodamské úmluvy z roku 1997.

 

Text tiskové zprávy Evropské komise k přijetí Akčního plánu:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/64&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Tisková zpráva Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., 24. 1. 06

 

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 5°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
0°C / 3°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
1°C / 4°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A