Nejnovější články na APIC.cz

Jak mají být zprávně označována hospodářská zvířata ???

13.7.2004, redakce APIC

Krajská veterinární správa Liberec upozorňuje, že do konce roku musí být hospodářská zvířata označena dle standardů EU.

» více


Novela nařízení vlády k přechodnému období potravinářských podniků v rámci přistoupení ke standardům EU

8.7.2004, redakce APIC

V našem kraji některé potravinářské podniky požádaly o tzv. přechodné období pro aplikaci standardů EU

» více


Příjem žádostí z Horizontálního plánu rozvoje na opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití

28.6.2004, redakce APIC

Vládní nařízení k Opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití, právě vyšlo a je k dispozici jak na Okresní agrární komoře Jablonec nad Nisou, liberec tak i na ZA - PÚ Liberec

» více


Specální nájemní smlouvy uzavírané mezi nájemci zemědělské půdy ( žadateli o opatření z HRDP) a PF ČR.

16.6.2004, redakce APIC

Na základě podaných žádostí na opatření HRDP, mohou nájemci zemědělské půdy, kterou mají pranajatou od PF ČR s ním uzavřít speciální nájemní smlouvu, která zaručuje dodržení závazků o pětiletém plnění uzavřených opatření.

» více


HRDP - Dotační titul - Zalesňování

16.6.2004, redakce APIC

Jedno z opatření z Horizontálního plánu rozvoje venkoéva a multifunkčního zemědělství, je dotační titul ZALESŇOVÁNÍ. Přinášíme vám podrobné podmínky tohoto titulu Nařízením vlády ČR číslo 308/2004 Sb. ze dne 24.5.2004

» více


Uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR

4.6.2004, redakce APIC

Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond ČR uzavřeli dohodu o uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR na základě přihlášení se k dotačním titulům HRDP - agroenviromnetální opatření.

» více


HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004, redakce APIC

Priority Horizontálního plánu rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” bude dosaženo následujícími opatřeními, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agro-environmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.

» více


Výrobek Libereckého kraje

20.5.2004, redakce APIC

Liberecký kraj na základě závěrů vyplývajících z Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje, schválené zastupitelstvem Libereckého kraje dne 22. dubna 2003, vydává "Zásady pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví zemědělství - potravinářství"

» více


Katalog agrárních subjektů Libereckého kraje

17.5.2004, redakce APIC

Jedna z forem podpory agrárního sektoru našeho kraje je prezentace činností, nabídka výrobků a služeb našich zemědělských podnikatelů prostřednictvím katalogu agrárního sektoru. Náš katalog je určen do zemí EU a částečně i do ostatních krajů České republiky.

» více


Krajská koncepce zemědělství

17.5.2004, redakce APIC

Dokument na základě analytických podkladů se ve své návrhové části zabývá výhledy rozvoje zemědělství a rybníkářství, stabilizací potravinářství, a vývojem středního a učňovského školství v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A