Bioplasty stojí za změnu Článek : 46086 ; Vydáno : 20.4. 2006 ; Autor : Ing. Petr Michal

24.4.2006

Zájmová společnost biologicky odbouratelných materiálů, IBAW, označuje v pohledu na uplynulý rok obrázek oboru jako kladný. Evropsky orientovaná společnost registrovala v roce 2005 rekordní počet přírůstku členů. Pozoruhodné přitom je, že vedle vedoucích výrobců a zpracovatelů bioplastů se nyní angažoval také velký počet výrobců značkového zboží a podniků produkujících zemědělské suroviny. Pro zvyšující se význam inovace vidí společnost různé důvody. Zlepšená funkčnost materiálů a rostoucí trh zvyšují zájem. Kromě toho hraje roli riziko jak závislosti na importu a zvyšování nákladů u fosilních surovin, tak také změna klimatu, jejíž negativní účinky jsou ve stále větší míře zřejmé. Využívání obnovitelných druhů surovin se proto v plastikářském průmyslu sleduje se stále větším důrazem. Zvyšování cen o 30-80 % u konvenčních plastů v roce 2005 motivuje mnoho podniků k tomu, aby se porozhlédly po alternativních produktech. Některé výrobky z bioplastů dosáhly plné konkurenceschopnosti již dnes. Cenový rozdíl materiálů na bázi zemědělských surovin a standardních materiálů se všeobecně výrazně snížil; cukr a škrob byly v roce 2005 cenově výhodnějšími surovinami než ropa. Dlouhodobé perspektivy se kromě toho odvozují od v budoucnu větších zařízení se dále zlepšenou efektivností. Počet výrobců bioplastových výrobků se celosvětově silně zvyšuje, narůstající soutěž by měla vývoj ještě urychlit, tvrdí společnost. Zvyšující se zájem trhu je také jedním z důsledků mnohých pokroků ve vývoji technologií a výrobků. V prvních významných oblastech použití bioplastů dnes výrobky dosahují úrovně standardních plastů na bázi ropy. Ve středu zájmu přitom jsou aplikace v oblasti obalů, v zemědělství a v odpadovém hospodářství. Velcí výrobci mobilních telefonů, počítačů a zábavní elektroniky v roce 2005 rovněž oznámili pokroky ve využívání biomateriálů. Intenzivně se sleduje vzájemná kombinace biomateriálů již zkomercializovaných. Vznikají tak nové funkční vlastnosti a specifické přednosti. Těžištěm vývoje jsou kromě toho vícevrstvé fólie s modifikovanými vlastnostmi. Těmi lze například zlepšovat bariérové vlastnosti obalových materiálů. Společnost poukazuje na nutnost etablování obnovitelných zdrojů surovin: průmysl a společnost jsou značně závislé na fosilních surovinách. To se týká nejen zásobování energií, které je dnes ve středu četných diskusí, ale také důležitých oblastí výroby, jako je sektor plastikářství. Silný nárůst cen ropy a politickými konflikty vyvolávaná nejistota při zásobování surovinami pro plastikářství s sebou přinášejí značná rizika. "Vzhledem k délce doby vývoje u plastů obvyklé 20-30 let od vynálezu až k širšímu použití se musejí včas hledat alternativy", vysvětluje Harald Kaeb, předseda IBAW. Pro podniky to však také znamená značné riziko, protože výrobky zatím pouze zaplňují mezery v poptávce na trhu. Experti odhadují technický potenciál využití bioplastů na ca 10 % dnešního trhu s plasty, to je 40 milionů tun v Evropě. Aby bylo možno ho využít, jsou potřebné investice ve výši miliard, především pro výstavbu větších výrobních zařízení. IBAW proto připomíná k tomu potřebné podpůrné rámcové podmínky. Ve srovnání s podporou obnovitelných druhů energie a biopaliv nejsou podpory pro tyto produkty z obnovitelných druhů surovin téměř vypracovány. Prvním kladným příkladem opatření pro podporu technologie je od května 2005 platné privilegování bioobalů v Německém předpisu o balení. Svaz proto vyzývá k tomu, aby se vypracovala další opatření pro široké uvedení na trh. Průmysl bioplastů ručí za změnu, která bude v dalších desetiletích zahrnovat další na ropě závisející obory výroby, říká Kaeb. Obnovitelné druhy surovin jsou dobrým řešením, rostou také v zemích, které nemají k dispozici žádné ropné rezervy, a šetří klima nízkými emisemi oxidu uhličitého. S přepočítanou produkcí 2-3 tun bioplastů na hektar orné půdy se mohou v zemědělství vyrábět miliony tun plastů a v Evropě lze zabránit ponechávání ležet půdu ladem. "Umíme také jiné věci

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A