Rostlinná výroba

Výsledky genotypizace fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy

31.1.2024, redakce APIC

Původce fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy (původce = ´Candidatus ́Phytoplasma solani – „fytoplazma stolburu“) infikuje širokou škálu kulturních i planě rostoucích rostlin. K jeho šíření dochází prostřednictvím hmyzích přenašečů.

» více


Zařazení produktů a plodin pro prokázání produkce v EZ

19.1.2024, redakce APIC

Zařazení produktů a plodin pro prokázání produkce v EZ

» více


Elektronická žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení

17.1.2024, redakce APIC

ÚKZÚZ umožňuje podávat žádost o vystavení rostlinolékařského a předvývozního osvědčení prostřednictvím webového formuláře. Využijte větší komfort při podávání žádostí a mějte přehled o svých podáních a jejich stavu.

» více


Změny v chráněných zónách omezujících šíření chorob rostlin v České republice, Slovensku a Slovinsku

10.10.2023, Redakce APIC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) oznamuje změny v chráněných zónách stanovených na ochranu před šířením původce korové nekrózy kaštanovníku v ČR a bakteriální spály jabloňovitých na Slovensku a ve Slovinsku

» více


Dotazník k problematice pěstování luskovino-obilných směsek

22.9.2023, redakce APIC

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vám předložit relativně obsáhlý dotazník a požádat Vás o jeho vyplnění. Dotazník se vztahuje k problematice pěstování luskovino-obilných směsek a diverzifikace porostů zemědělských plodin na orné půdě v širším kontextu.

» více


Rizika ztráty vody a uhlíku při zpracování půdy

22.8.2023, Redakce APIC

Při zpracování půdy před setím ozimé řepky a meziplodin v teplém letním období dochází často ke zbytečným ztrátám vody a uhlíku z půdy.

» více


Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely

11.8.2023, Redakce APIC

V přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023.

» více


Vedení záznamů o použití POR a pomocných prostředků

19.7.2023, Redakce APIC

Informace k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a změny ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1. 7. 2023.

» více


Strategie ČR pro Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol na školní roky 2023/2024 až 2028/2029

9.5.2023, redakce APIC

Nová Strategie České republiky pro implementaci Školního projektu (Ovoce, zelenina a mléko do škol) na školní roky 2023/2024 až 2028/2029

» více


Model organické hmoty pro ekoplatbu, aktuální bilance dusíku

6.10.2022, Redakce APIC

K dispozici jsou nové tabulky pro hodnocení hospodaření s organickou hmotou v rámci celofaremní ekoplatby i pro bilanci N za hospodářský rok 2021/2022.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.04.
Počasí na den 22.04.
0°C / 7°C

23.04.
Počasí na den 23.04.
2°C / 8°C

24.04.
Počasí na den 24.04.
1°C / 7°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A