Dotace

Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.d. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2024

30.11.2023, Redakce APIC

Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1. 12. 2023 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2024 pro dotační program 3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

» více


Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.c. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2024

30.11.2023, Redakce APIC

Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1. 12. 2023 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2024 pro dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.

» více


Ministerstvo zemědělství vydává 3. verzi Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027 pro příjem žádostí v le

29.11.2023, Redakce APIC

Řídicí orgán ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem připravil 3. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu, kde bude opět na přelomu ledna/února probíhat příjem žádostí v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.

» více


PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

15.11.2023, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 17. kolo programu bude spuštěno ve středu 6. prosince 2023 v 9.00 hodin. Nově v rámci tohoto kola spouští PGRLF i instruktážní video „IÚZ: Jak podat žádost“ s přesnými instrukcemi, jak správně postupovat při vyplnění žádosti.

» více


Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku

30.10.2023, Redakce APIC

Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

» více


Instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů k 10. – 14. výzvě OP Rybářství 2021–2027

23.10.2023, Redakce APIC

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní listy pro vyplňování Žádostí o podporu a indikátorů

» více


Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u šesti programů podpor, a to včetně titulů Zemědělec nebo Potravinář

23.10.2023, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby základní podpory u programů Zemědělec, Potravinář, a dále u titulů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy.

» více


Příjem žádostí – Mimořádná podpora v roce 2023

17.10.2023, redakce APIC

Dne 16. října 2023 zahájil SZIF příjem žádostí v rámci Mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023.

» více


Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč

16.10.2023, Redakce APIC

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v roce 2022 nabídla českým zemědělcům ve 12 podpůrných programech několik možností podpor, a to formou subvence části úroků z komerčních úvěrů, podpory pojištění nebo úvěrů zprostředkovaných přímo společností PGRLF.

» více


Harmonogram výzev OP Rybářství 2021–2027 pro rok 2024

12.10.2023, Redakce APIC

Harmonogram výzev OP Rybářství 2021–2027 pro rok 2024

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 11. 2023 - seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2022-23 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

16.11.2023

Tradiční, semináře, které ještě v tomto roce pořádáme, a to v úterý 28. listopadu v Praze a ve středu 6. prosince v Janovicích u Polné (namísto tradičního Lukavce)

» více

21.11. – 30.11. 2023 - seminář DNY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2023: telematika, automatizace a robotika v zemědělské praxi

16.11.2023

Ve dnech 21.11. – 30.11. 2023 probíhají v jednotlivých regionech ČR „Dny precizního zemědělství 2023“. Obsahem je letos robotika, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Účast na semináři je bezplatná.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.12.
Počasí na den 04.12.
-8°C / -4°C

05.12.
Počasí na den 05.12.
-5°C / -2°C

06.12.
Počasí na den 06.12.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A