Dotace

Jak jsme na tom v LEADERu aneb jak si vedly místní akční skupiny k 31. 8. 2022

29.3.2023, Redakce APIC

Přinášíme další přehled, jak se místním akčním skupinám dařilo čerpat jim přidělené finanční prostředky z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Nejzazší finální termín registrace žádostí na SZIF byl pro rok 2022 stanoven na 31. 8. 2022. Použitá data jsou platná k tomuto dni a vychází z Žádostí o dotaci a Žádostí o platbu v operacích 19.2.1 i 19.3.1.

» více


Webináře k Jednotné žádosti 2023 - odpovědí na dotazy

20.3.2023, Redakce APIC

Webináře k Jednotné žádosti 2023 - odpovědí na dotazy

» více


Odpovědi na dotazy z webinářů

17.3.2023, Redakce APIC

Zveřejňujeme první část odpovědí na dotazy z webinářů k jednotné žádosti.

» více


Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

16.3.2023, Redakce APIC

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023.

» více


Pěstitelé ovocných druhů získají podporu vyšší než 89 milionů korun

14.3.2023, Redakce APIC

Dnes Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zahajuje vydávání rozhodnutí na vyplácení dobrovolných podpor, které jsou vázané na produkci (VCS), a to na ovoce s vysokou i velmi vysokou pracností. Podporu celkově obdrží více než 630 zemědělců v celkové výši 89,04 mil. korun.

» více


Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 - možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

14.3.2023, Redakce APIC

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení.

» více


Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

14.3.2023, Redakce APIC

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

» více


PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

13.3.2023, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.

» více


PGRLF, a.s., otvírá 5. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví

7.3.2023, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 4. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví.

» více


Upozornění na posun začátku příjmu ohlášení a žádostí o příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu

6.3.2023, Redakce APIC

Příjem víceletých ohlášení pro příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu i souběžný příjem vlastních žádostí o uvedený příspěvek za rok 2022 bude zahájen nejdříve v dubnu 2023 (bude upřesněno).

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

29.03.
Počasí na den 29.03.
3°C / 7°C

30.03.
Počasí na den 30.03.
5°C / 13°C

31.03.
Počasí na den 31.03.
6°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A