Dotace

ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

12.4.2024, Redakce APIC

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků.

» více


Novela nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

27.3.2024, Redakce APIC

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 68/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.

» více


Čtrnáctá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2

1.3.2024, Redakce APIC

Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání zahajuje 28. 2. 2024 XIV. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), (17. kolo příjmu žádostí) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

» více


Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

1.3.2024, Redakce APIC

Seznam vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

» více


Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2024

1.3.2024, Redakce APIC

Od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 je možné podání žádosti na dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy pro rok 2024.

» více


Ministerstvo zemědělství zjednodušilo pravidla pro dotace na prevenci proti chorobám chmele a na brambory vysoké jakosti

28.2.2024, Redakce APIC

Méně administrativy budou mít žadatelé o podporu v rámci programů na biologickou ochranu rostlin a pro producenty a zpracovatele konzumních brambor QCZ – tedy vysokojakostních plodin. Nebudou už muset předkládat množství dokladů prokazující nárok na dotaci, protože nově budou dostávat podporu formou sazby. Tyto dotace se poskytují z národních zdrojů.

» více


SZIF začal vydávat rozhodnutí týkající se čtyř podpor

19.2.2024, Redakce APIC

V předstihu oproti harmonogramu, začal SZIF vydávat rozhodnutí týkající se Mladých zemědělců – dobíhající. Konkrétně Mladého zemědělce (1503 žádostí za více než 93 milionů korun). Od 12. února pak Doplňkové podpory příjmu pro mladého zemědělce (499 žádostí za 47,4 milionu korun) a Podpory příjmu vázané na produkci bílkovinné plodiny (7410 žádostí za takřka 415 milionů korun) a Ekologické zemědělství, kdy se vydávají rozhodnutí přednostně starých závazků ze SZP 2015+ za 297 milionů korun.

» více


Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

13.2.2024, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. března 2024 a bude plynule navazovat na stávající stejnojmenný titul.

» více


Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2024

18.1.2024, Redakce APIC

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru rostlinných komodit Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2024.

» více


Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na Kompenzace bude opět spuštěna v lednu 2024

12.1.2024, Redakce APIC

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě Kompenzace.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.04.
Počasí na den 15.04.
5°C / 15°C

16.04.
Počasí na den 16.04.
3°C / 10°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A