Absolventi kurzu EU manažer pomáhají zemědělcům

25.4.2006

Ing. Blanka Fedáková pracuje v současné době jako metodická pracovnice Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha pro Plzeňský kraj na pracovišti v Klatovech. Jejím úkolem je přenášet do regionu nejen nejnovější odborné poznatky v oblasti zemědělství, ale i pomáhat zemědělcům orientovat se v nových směrnicích a předpisech. Pracoviště Blanky Fedákové se nachází v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské, takže je zajištěna i spolupráce s jedním nejvýznamnějších vzdělávacích pracovišť pro zemědělce regionu. Služeb Ústavu zemědělských a potravinářských informací využívají kromě zemědělců i další odborníci zaměření na problematiku venkova a ústav poskytuje cenné informace i poradcům. Jednou z terénních poradkyň využívajících informací ÚZPI je Jaroslava Rendlová, rovněž absolventka kurzu EU manažer, která pomáhá přímo na farmách zemědělským podnikům s povinnou evidencí. Kromě toho své klienty informuje o možnostech současných a především připravovaných podpor pro zemědělství v dalším plánovacím období od roku 2007. Jaroslava Rendlová je zaměstnankyní Úhlava o.p.s. a podílí se na projektu Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava, jehož nositelem je Regionální rozvojová agentura Šumava, a který je financován z Evropského sociálního fondu. Ukazuje se, že cílevědomá realizace na sebe navazujících vzdělávacích a osvětových projektů Úhlavou o.p.s. přináší výsledný efekt v tvorbě nových pracovních míst. Zároveň potvrzuje, že velmi dobře funguje princip subsidiarity, podporovaný Evropskou unií. Subsidiarita znamená, že problémy se mají řešit na té úrovni, kde vznikají. Autor: Pavel Vondráček, Úhlava, o.p.s., převzato z www.agroweb.cz, 19. 4. 06 Dovětek redakce APIC: V pátek 21. dubna 2006 , začal kurs pro EU manažery i v Libereckém kraji. Tento kurs pořádá Liberecký kraj v rámci programu Partnerství pro Liberecký kraj. EU manažeři budou vyškoleni ze současné legislativy programů jednotlivých ministerstev a po absolvování kurzu budou pomáhat při orientaci žadatelů o prostředky z evropských fondů. Naše Regionální agrární rada Libereckého kraje, která je jedním z partnerů tohoto programu, do kurzu Euromanažera vyslala paní Ing. Evu Zítkovou – bývalou ředitelku ÚKZÚZ Chrastava, která od září letošního roku bude v této funkci působit v rámci RAR LK.
Zdroj: ÚZPI
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A