Vliv genotypu a prostředí na translokaci N z vegetativních orgánů do zrna během dozrávávání pšenice

4.5.2006

Ve Francii zkoumali během dvou let na šesti místech u 10 genotypů pšenice ozimé při dvou úrovních intenzity dusíkatého hnojení a používání fungicidů translokaci dusíku v rostlině. Zjišťovali čerpání dusíku v době kvetení (ČN-vKv 32-284 kg.ha-1 N), z toho množství retranslokovaného dusíku (RET-N 24-228 kg.ha-1 N) do zrna a účinnost retranslokace dusíku do zrna (ÚRET-N 0,44-0,92). Ze vztahu mezi RET-N a ÚRET-N potom stanovili vliv prostředí a genotypu. Prostředí a genotyp měly průkazný účinek na retranslokaci dusíku, který závisel zejména na intenzitě pěstování (dusík a fungicidy) v podmínkách, kde během nalévaní zrna nepůsobily limitující faktory neboli rozdíly mezi genotypy v retranslokaci dusíku do zrna. Vyjádřili, resp. definovali to lineárním vztahem RET-N= 4,13 + ČN-vKv x 0,76 (r2= 0,97). Porovnáváním vypočítaných hodnot retranslokovaného N a skutečně zjištěných hodnot potom analyzovali účinek stresu ze sucha před a po kvetení, vliv vysokých teplot během nalévání zrna, účinek dispozice dusíku a vliv infekčního tlaku chorob na množství retranslokovaného dusíku. Vliv prostředí na vztah mezi čerpáním dusíku v době kvetení a retranslokovaným dusíkem závisel na příjmu dusíku během nalévání zrna, na infekčním tlaku chorob a byl ovlivněn i genotypem. Rezistentní genotypy projevovaly určitou stabilitu v účinnosti retranslokace dusíku i v podmínkách silného tlaku chorob. Naopak náchylné genotypy ve stejných podmínkách výrazně snížily účinnost retranslokace dusíku.
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A