Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyrethroidům

4.5.2006

Problémů v ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému v posledních letech v Německu přibývá. V mnoha oblastech Šlesvicka-Holštýnska, Meklenburska-Pomořanska, Braniborska, Saska-Anhaltska, Saska a dále v části Bavorska, Sárska a Porýní-Falcka jsou vzhledem k vývoji rezistence tohoto škůdce vůči pyrethroidům možnosti chemické ochrany velmi omezené. Rezistence byla zjištěna vůči všem v Německu registrovaným pyrethroidům. Blýskáček řepkový působí značné škody v době, kdy se vyvíjejí květenství. Brouci vyžírají poupata, aby se dostali k pylu. Poškozená poupata, která nejsou přímo zlikvidována žírem, vadnou, usychají a později opadávají. Aby se zabránilo vývoji rezistence, měli by pěstitelé především v dosud nezasažených oblastech dbát následujících doporučení: o používat dostatečně vysoké množství vody (300 l . ha–1), o nepřekračovat doporučené množství účinné látky, o insekticidy aplikovat v ranních, popř. večerních hodinách, o dbát na rovnoměrnou aplikaci insekticidu v porostu. Vývojem nové účinné látky by se mohla situace poněkud zmírnit. V Německu byl nedávno registrován insekticid Biscaya na bázi účinné látky ze skupiny chloronicotinoidů. Přípravek je určen k použití v oblastech s výskytem rezistence blýskáčka řepkového vůči pyrethroidům. Aplikační dávka činí 0,3 l . ha–1 v 200 až 400 l vody . ha–1. Přípravek se může aplikovat do porostu řepky maximálně jednou ročně , a to teprve po dosažení prahu škodlivosti.
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A